Kuva: Daniel Kouvo
Uutiset

Luonto tulee huomioida aiempaa paremmin infrarakentamisessa

Luontoarvojen huomioiminen ja rakennusmateriaalien kierrätys yleistyvät teiden ja väylien rakentamisessa. Urakoitsijalta edellytetään luontopohjaisessa rakentamisessa ennakkoluulotonta asennetta, sanoo Ralf Ajalin Oy:n toimitusjohtaja Antti Puustinen.

Yhtiöllä on ollut ympäristöpolitiikka käytössä jo vuodesta 2018 osana laatutyötään, Puustinen kertoo. Nyt toiminnan keskiöön on nostettu myös luonto.

– Tänä päivänä ilmastonmuutoksen kiihtyminen ja luonnon monimuotoisuuden köyhtyminen ovat laajalle ulottuvia ympäristöhaasteita, joihin elinkeinoelämällä on merkittävä vaikutus. Rakentaminen on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista teollisuuden rinnalla, mikä tekee meistä keskeisen toimijan ilmaston lämpenemisen hillitsemisessä.

Puustinen peräänkuuluttaa alalla systeemistä muutosta, jossa ympäristöasioista tulee osa kaikkea toimintaa.

– Luonnon itseisarvon lisäksi näemme monimuotoisen luonnon ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen olevan elinehto kaikenlaisen elinkeinon harjoittamiseksi tulevaisuudessa.

Infrahankkeissa luonto tulee huomioida kaikessa tekemisessä, oli kyse sitten liikenneväylien, siltojen tai rautateiden rakentamisesta. Luontopohjainen rakentaminen pitää sisällään muun muassa luontokadon hillitsemistä, monimuotoisuuden turvaamista ja vieraslajien huomioimista urakoissa.

Kierrätysmateriaalien osuus kasvussa

Rakennusalalla, jota perinteisesti on pidetty konservatiivisena, on yhä enemmän herätty kierrätyksen tuomiin etuihin. Parhaimmillaan se tarjoaa rakennuttajille merkittäviä kustannussäästöjä raaka-aineiden osalta ja samalla lisää hankkeiden ympäristöystävällisyyttä.

Vanhojen infrarakenteiden purkutöissä syntyvää betonimursketta, asfalttia ja kiviainesta voidaan seulonnan ja jatkokäsittelyn jälkeen hyödyntää uudelleen teiden pohja- ja pintamateriaalina.

– Yhä useammassa julkisessa infrahankkeessa pyritään jo suunnitteluvaiheessa huomioimaan maa-massojen kierrättäminen, Puustinen sanoo. – Meillä maa-ainekset pyritään myös hyödyntämään siellä, missä niitä syntyy, jolloin vältytään niiden kuljettamiselta.

Infrarakentamisessa käytetyt kasvualustat voidaan valmistaa kestävällä tavalla kierrätysmateriaaleista.

– Multaa ei tuoteta luonnosta otettavilla materiaaleilla kuten suoturpeesta, vaan ne tehdään hyödyntämällä esimerkiksi bio- ja lehtijätteitä. Kiertotalouden ansiosta voimme säästää luonnonvaroja ja kokonaisia ekosysteemejä harjualueilla ja soilla.