Epävarmoista ajoista huolimatta pienyrittäjien luotto tulevaan korkealla tasolla
Uutiset

Kysely: Epävarmoista ajoista huolimatta pienyrittäjien luotto tulevaan korkealla tasolla

UKKO.fi on toteuttaman pienyrittäjyyskyselyn mukaan yrittäjien tulevaisuuden näkymät ovat pysyneet positiivisena, ja jopa 25 % pienyrittäjän työt yrittäjänä ovat lisääntyneet kuluneen vuoden aikana. Vaikka yleinen taloustilanne mietityttää myös pienyrittäjiä, 42,5 % pienyrittäjistä kertoo, että taloustilanne ei ole vaikuttanut omaan toimintaan yrittäjänä mitenkään. 

Tutkimustulokset kuvaavat hyvin työelämän murrosta ja osoittavat, että yrittäjyys tarjoaa joustavan tavan työllistää itsensä ja ansaita lisätuloja omalla osaamisella. Kyselyyn vastanneista 34,2 % on yrittäjyyden lisäksi kokoaikaisesti palkkatöissä, 18,9 % työllistää itsensä täysin yrittäjänä ja 13,6 % tekee yrittäjyyden lisäksi palkkatöitä osa-aikaisena. 

Kyselyssä kysyttiin myös syitä yrittäjäksi ryhtymiselle. 40,8 % vastaajista kertoi osaamisellensa olleen kysyntää, 41,6 % halusi itse päättää omista aikatauluistaan ja 34,3 % halusi lisätuloja opintojen, palkkatyön tai eläkkeen lomaan. 

– Yrittäjyys mahdollistaa yhä useammalle omannäköisen ja omien arvojen mukaisen työskentelyn, jossa saa itse päättää milloin ja missä työskentelee. Isossa kuvassa on hyvä muistaa, että iso osa työpaikoista syntyy mikro- ja pienyrityksiin osaajien työllistäessä itsensä, kertoo UKKO-konsernin toimitusjohtaja Lauri Timgren. 

ALV-korotus kiristää pienyrittäjien taloutta nykyisestä 

Kyselyn mukaan pienyrittäjät ovat varsin tyytyväisiä omaan yrittäjyyteensä ja pienyrittäjät ovat tyytyväisiä omaan työhönsä yrittäjänä ja 93 % vastaajista kertoo olevansa melko tai erittäin tyytyväinen yrittäjyyteensä.

– Yli viidennes pienyrittäjistä näkee itsensä yrittäjänä yli kymmenen vuoden päästä ja on löytänyt paikkansa yrittäjänä. Aloittavia yrittäjiä mietityttää yrittäjyyteen liittyvä byrokratia ja asiakkaiden hankinta, kuitenkin kolmanneksella kyselyyn vastanneista on jatkuvasti sovittuja toimeksiantoja, kertoo Timgren.

Alkuvuodesta toteutetussa kyselyssä kartoitettiin yrittäjien tulevaisuuden näkemyksiä ja ajatuksia hinnoitteluun liittyen. Yli puolet vastaajista (52,3 %) kertoo, että yleinen taloustilanne ei ole vaikuttanut heidän hinnoitteluunsa. Viidennes (26 %) pienyrittäjistä on nostanut kuluneen vuoden aikana hintojaan vähän tai huomattavasti ja 17 % on suunnitellut hintojen nostoa.  Vuoden takaisessa kyselyssä kevytyrittäjistä 14,4 % kertoi suunnittelevansa hintojen nostoa, tänä vuonna vastaava luku kevytyrittäjissä on 19,7 %. 

Vaikka pienyrittäjien näkymä tulevaan on positiivinen, tulevat hallituksen leikkauspäätökset vaikuttamaan pienyrittäjien talouteen ja pahimmillaan ne heikentävät pienyrittäjien mahdollisuuksia jatkaa yritystoimintaansa.

– ALV-korotus kiristää pienyrittäjien taloutta nykyisestä ja kaikki yrittäjät eivät todellakaan pysty siirtämään korotusta omiin hintoihinsa. Lisäksi ensi vuoden alussa poistuva arvolisäveron alarajahuojennus tulee koskettamaan kymmeniä tuhansia pientuloisia yrittäjiä, kertoo Timgren.

Tähän saakka ALV-alarajan huojennus on ollut tärkeä taloudellinen tuki erityisesti aloittaville yrittäjille ja niille yrityksille, joiden liikevaihto on vaatimattomampi. Suomen Yrittäjien arvion mukaan tämä kannustin on koskettanut ainakin 40 000 suomalaista yrittäjää. UKKO.fi nostaa esiin tarpeen vastaavanlaisille kannustimille myös jatkossa, jotta voimme tukea pienituloisia yrittäjiä ja madaltaa kynnystä yrittäjyyden aloittamiseen.

Kyselyyn osallistui 2964 pienyrittäjää mukaan lukien kevyt-, toiminimi-, ja osakeyhtiöyrittäjiä. Kyselyssä tarkasteltiin yrittäjiä, joilla on sovittuja toimeksiantoja.  Kysely toteutettiin UKKO-palvelussa vuodenvaihteessa 2023-2024.