Talent Boost -ohjelman toimenpiteillä pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia erityisesti työvoimapula-aloille sekä kolminkertaistamaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrä korkeakouluissa.
Uutiset

TEM: Talent Boost -verkkosivusto avattu – sivustolla osaajien maahanmuuton edistämiseen liittyviä ajankohtaisia asioita kootusti

Suomi tarvitsee osaajien maahanmuuttoa, jotta yritysten kasvuedellytyksiä voidaan vahvistaa ja yhteiskunnan toimivuus ja hyvinvointi varmistaa. Koulutus- ja työperusteista maahanmuuttoa edistävän Talent Boost -toimenpideohjelman ajankohtainen tieto löytyy jatkossa uusilta verkkosivuilta. Sivuston tarkoitus on kertoa Talent Boost -verkostossa tehtävästä käytännön työstä ja palvella kaikkia verkostossa toimivia sekä muita Talent Boost -ohjelmasta kiinnostuneita.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö ovat avanneet Talent Boost -verkkosivuston, joka tarjoaa tietoa Talent Boost -ohjelman tavoitteista ja toimijoista sekä nostaa esiin parhaita käytäntöjä. Sivusto on suunnattu kaikille osaajien maahanmuuton parissa työskenteleville ympäri Suomen.  Tavoitteena on tehdä Suomi tunnetuksi ja houkuttelevaksi kansainvälisille osaajille sekä parantaa Suomessa jo olevien kansainvälisten osaajien työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin.

– Uuden verkkosivuston on tarkoitus toimia Talent Boost -toimijaverkoston yhteisenä alustana, jossa kerrotaan verkoston toiminnasta ja jaetaan hyviä käytäntöjä. Sivusto toimii tietolähteenä myös niille, joille Talent Boost -toimenpideohjelma ei ole entuudestaan tuttu, erityisasiantuntija Satu Salonen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja opetusneuvos Kaisu Piiroinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä kertovat. 

Talent Boost -toimenpideohjelma vahvistaa Suomen veto- ja pitovoimaa

Talent Boost -toimenpideohjelma on poikkihallinnollinen osaajien maahanmuuton edistämisen ohjelma, joka käynnistettiin vuonna 2017. Talent Boost -ohjelman tavoitteena on vahvistaa Suomen veto- ja pitovoimaa. Ohjelman toimenpiteillä pyritään houkuttelemaan kansainvälisiä osaajia erityisesti työvoimapula-aloille sekä kolminkertaistamaan kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden määrä korkeakouluissa. 

Pyrkimyksenä on myös lisätä kansainvälisten osaajien ja valmistuvien korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä osaamistaan vastaaviin tehtäviin, tukea yritysten valmiuksia tunnistaa, rekrytoida ja johtaa monimuotoisia tiimejä sekä parantaa suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän vastaanottavuutta. Samalla kun Suomen työmarkkinat kansainvälistyvät, hallitus on käynnistänyt myös paljon toimia, joilla ehkäistään työvoiman hyväksikäyttöä ja ihmiskauppaa. 

Talent Boost -työssä on mukana monipuolinen joukko toimijoita

Talent Boostia toteutetaan valtakunnallisesti ja alueellisesti lukuisten eri toimijoiden toimesta, jotka kehittävät osaajille ja työnantajille suunnattuja palveluita houkuttelun, rekrytoinnin, asettautumisen ja kotoutumisen tueksi. Talent Boost -ohjelma antaa tälle monitoimijaiselle verkostolle raamit ja yhteisesti jaetut tavoitteet ja päämäärän.

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö koordinoivat Talent Boost -ohjelmaa.