PIenet ja keskisuuret yritykset voivat myös hakea kehittämistukea ELY-keskukselta 11.7. 2022 alkaen. Tukea voidaan myöntä liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatiotoimintaan sekä kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin.
Uutiset

Yritykset voivat hakea kehittämistukia 11.7.2022 alkaen ELY-keskuksilta

ELY-keskukset voivat myöntää pienille, keskisuurille ja suurille yrityksille kehittämisavustusta yrityksen sijainnin mukaisella enimmäistukitasolla. Tukitasot ovat voimassa 11.7.2022 alkaen.

I ja II tukialueet, joilla yrityksille myönnettävän investointituen enimmäisosuus on muuta maata korkeampi. Muu Suomi kuuluu III tukialueeseen. Tarkoituksena on kohdentaa tukea erityisesti alueille, joiden taloudellinen tilanne on epäsuotuisa suhteessa koko unioniin tai jotka ovat kansallisesti epäedullisessa asemassa. Aluetuella pyritään tasaamaan alueiden kehittyneisyyseroja sekä tukemaan valittujen alueiden positiivista kehitystä.

Enimmäistukiprosentit ovat I ja II tukialueilla 5 prosenttiyksikköä korkeammat ajalle 2022‒2027 kuin edellisellä EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella vuosina 2014‒2021.

Yrityksen kehittämisavustus on ELY-keskuksen harkinnanvaraisesti myöntämä tuki ensisijaisesti pk-yrityksille. ELY-keskus voi myöntää yrityksen kehittämisavustusta liiketoiminnan kehittämiseen, innovaatiotoimintaan sekä kasvuun tai kansainvälistymiseen liittyviin kehittämis- ja investointihankkeisiin. Investointiin myönnettävän yrityksen kehittämisavustuksen määrä on enintään ohjetaulukon mukainen osuus avustuksen perusteena olevista kustannuksista.

Tukialueet määritellään EU:n asettamien kriteereiden puitteissa. Keskeisimpiä kriteereitä ovat väestöntiheys, BKT ja työttömyysaste sekä tietyt maantieteelliset erityispiirteet. Tukialueeksi on mahdollista nimetä myös vakavan rakennemuutoksen kohteena olevia alueita.

Tutustu tukialueisiin ja tukiprosentteihin tästä.