Muovijäte
Toisen jäte on toisen raaka-aine.
Uutiset

Yrityksen sivuvirroista lisäarvoa bisnekselle ja materiaaleille

Suomalaisesta teollisuudesta syntyy vuosittain kymmeniä miljoonia tonneja materiaalien ja jätteiden sivuvirtoja. Yrityksillä on mahdollisuus saattaa sivuvirtojaan uudelleen hyödynnettäväksi.

Jotta voimme toimia kestävän kehityksen mukaisesti, tulee meidän käyttää tehokkaammin hyödyksi jo kierrossa olevia luonnonvaroja – myös jätteitä.

Yritykset eivät ole ennen halunneet avata sivuvirtojaan julkisemmin, sillä materiaalit ovat voineet paljastaa kilpaileville yrityksille tärkeitä tietoja omasta toiminnasta. Tämä on kuitenkin muuttumassa.

Toisen jäte on toisen
raaka-aine

–Materiaalien sivuvirroista puhumisesta ja niiden uudelleenkäytettäväksi ohjaamisesta on tullut brändivaltteja, joista halutaan kertoa. Lisäksi yritys usein hyötyy sivuvirtamateriaalien kierrättämisestä rahallisesti, kertoo Circwaste-hankkeessa työskentelevä lehtori Annika Holmbom Turun ammattikorkeakoulusta.

Teollisessa symbioosissa yritykset voivat hyödyntää toistensa sivuvirtoja ja prosesseja tuottaen samalla lisäarvoa ja mahdollisesti uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Toisen jäte on toisen raaka-aine, sillä teollisten symbioosien avulla voidaan tehostaa materiaalivirtojen ja energian kulutusta.

Tiedot yritysten
sivuvirroista alustalle

Jotta yritykset voivat hyödyntää muiden sivuvirtoja ja luovuttaa omiaan hyödynnettäviksi, tarvitaan siihen sopivia kumppaneita ja toimiva tietoalusta.

Turun ammattikorkeakoulu pilotoi yhdessä valtion kestävän kehityksen yhtiö Motivan kanssa yrityksille suunnattuja työpajoja, joissa yrityksiä opastetaan ilmoittamaan omista sivuvirroistaan Materiaalitori-tietoalustalle. Työpajoissa asiantuntijat tarjoavat tietoa sivuvirtojen hyödyntämisestä sekä omien sivuvirtojen ilmoittamisesta jäte- ja sivuvirtojen Materiaalitori-tietoalustalle.

Työpajat ovat osa Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaa Circwaste-hanketta, jossa Turun ammattikorkeakoulu pyrkii muun muassa tehostamaan yritysten tuottamien teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämistä.

Yhteistyökumppaneidemme Motivan ja Valonian kanssa olemme kehittäneet työpajakonseptia ja tuoneet ne verkkoon. Työpajojen tarkoituksena on jakaa tietoa kiertotalouteen perustuvasta materiaalien uudelleenhyödyntämisestä ja rohkaista yrityksiä tähän mukaan.

Seuraava yrityksille suunnattu työpaja järjestetään maaliskuussa. Lisätietoa osoitteessa: www.turkuamk.fi/materiaalitori

Veera Laaksonen
viestintäassistentti,
Turun Ammattikorkeakoulu

Turun ammattikorkeakoulu auttaa yrityksiä kestävyyshaasteissa

Turun ammattikorkeakoulu vastaa ilmastonmuutokseen tarjoamalla tarvittavaa tietoa, osaamista ja ratkaisuja. Vastuullisuus on yritykselle kilpailuvaltti, ja kestävyyshaasteista voi syntyä uudenlaista liiketoimintaa. Kiertotalouden liiketoimintamallit -tutkimusryhmä esimerkiksi edistää kiertotalouden liiketoimintaa yhdessä yritysten kanssa.
Turun ammattikorkeakoulussa kehitetään tuotteita, palveluja ja toimintatapoja