Puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään nopealla aikataululla.
Uutiset

Yrittäjien omistajanvaihdosaikeet Varsinais-Suomessa valtakunnallista tasoa korkeammat

Suomessa on noin 74 000 yrittäjää, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta. Tuoreen valtakunnallisen Omistajanvaihdosbarometrin mukaan puolet yli 55-vuotiaista yrittäjistä haluaa luopua yrityksestään nopealla aikataululla, viimeistään vuonna 2024. Varsinais-Suomessa luopumisaikeet ovat valtakunnallista tasoa korkeampia, sillä yli 55-vuotiasta yrittäjävastaajista jopa 64 prosenttia suunnittelee yrityksestään luopumista seuraavan kolmen vuoden aikana.

Varsinais-Suomen Yrittäjien elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén pitää määrää merkittävänä.

 – On kyse työpaikoista. Onnistuneet omistajanvaihdokset ovat koko maakunnan elinvoiman kannalta merkittävässä roolissa. Mitä enemmän Varsinais-Suomeen saadaan onnistuneita omistajanvaihdoksia, sitä useampi yritys saadaan uuteen kehitys- ja kasvuvaiheeseen, Wirén sanoo.

Wirénin koordinoiman Varsinais-Suomen Omistajanvaihdospalvelun tavoitteena on auttaa omistajanvaihdoksen eri vaiheissa ja varmistaa yritysten toiminnan jatkuvuus sekä sitä kautta edistää työllisyyttä ja alueen elinvoimaisuutta.

– Palvelumme kokoaa yhteen maakunnan johtavat asiantuntijat muun muassa arvonmäärityksen, verotuksen, rahoituksen sekä juridiikan saralta. Omistajanvaihdosta suunnitteleva yrittäjä tarvitsee usein apua jatkajan löytämiseen ja yrityksen hinnan määrittämiseen, ostaja puolestaan kaupan rahoittamiseen. Tässä tutkimuksessa nousi esiin myös huoli osaamisen siirtämisestä jatkajalle, Wirén kuvaa.

Barometrin mukaan lopettamista suunnittelevien yrityksien määrä on suurempi ja omistajanvaihdokseen tähtäävien määrä pienempi kuin aiemmin. Varsinaissuomalaisista vastaajista 44 prosenttia valmistautuu myymään yrityksen ulkopuolelle, 14 prosenttia suunnittelee sukupolvenvaihdosta perheen sisällä ja 13 prosenttia varsinaissuomalaista vastaajista uskoo jatkajan löytyvän yrityksen muiden omistajien joukosta. Jopa 29 prosenttia valmistautuu yritystoiminnan loppumiseen nykyisen omistajan luopuessa päävastuustaan.

– Ikääntymisen ohella myös koronan tuomat haasteet ovat vaikuttaneet luopumisaikeisiin. Tarjonnan kasvaessa omistajanvaihdosnäkymät voivat olla aiempaa haastavammat, jolloin asiantuntijoiden hyödyntäminen ja prosessin ajoissa aloittamisen merkitys korostuvat, jotta onnistuneeseen lopputulokseen päästään, Wirén sanoo.

Varsinais-Suomessa vastaajista 11 prosenttia ilmoitti pandemian aikaistaneen ja 12 prosenttia pandemian viivästäneen luopumista.

Omistajanvaihdosbarometrin tuottaa alan keskeisistä toimijoista koostuva Omistajanvaihdosfoorumi joka toinen vuosi. Barometrin toteuttaa alan tutkimukseen erikoistunut Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Kyselyyn vastasi yli 2300 yrittäjää.