Suomen Yrittäjät
Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvusta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa. Verrokkimaihin nähden Suomi panostaa yritysten kehittymiseen huolestuttavan vähän. Kuvassa Petri Salminen, Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja.
Uutiset

Yrittäjät julkaisivat teemansa eduskuntavaaleihin: On aika nostaa rimaa – ilman yrittäjyyttä ei ole investointeja, kasvua tai työllisyyttäkään

Suomen Yrittäjien valtuustolta painokas haaste koko Suomelle: Nyt on aika nostaa rimaa! Tämä tarkoittaa uskallusta toteuttaa kasvua tukevia rakenteellisia uudistuksia ja leikata julkisia menoja. Julkisen sektorin on keskityttävä ydintehtäviinsä, tehtävä ne kunnolla, eikä kilpailla yritysten tontilla, Suomen Yrittäjien valtuusto edellyttää.

Nostetaan rimaa” on Suomen Yrittäjien teema eduskuntavaaleissa 2023. Riman nostaminen koskee kaikkia: julkista sektoria, päättäjiä, yrityksiä ja työntekijöitä.  

– Suomen kasvu syntyy suomalaisten yritysten kasvusta. Kasvaakseen yrittäjä tarvitsee vakaan ja kilpailukykyisen verotuksen, osaavaa työvoimaa ja vähän byrokratiaa. Julkisen talouden on oltava kunnossa. Mitä korkeampi julkinen velka on, sitä suurempi osa verovaroista menee velan hoitoon, sanoo Suomen Yrittäjien valtuuston puheenjohtaja Mari Laaksonen.

– Päättäjien on tehtävä kunnianhimoista kasvupolitiikkaa, joka vahvistaa Suomen talouden kestävää kasvua. Tässä on nostettava rimaa. Samalla on tehtävä menojen osalta priorisointeja ja sopeutuksia. Erityisesti on kyettävä leikkaamaan menoja, jotka jarruttavat yritysten kasvua ja hidastavat työllisyyskehitystä. Sosiaali- ja ansioturvaa on uudistettava siten, että se kannustaa työllistymään, sanoo Suomen Yrittäjien hallituksen puheenjohtaja Petri Salminen.

– Samalla on varmistettava yritysten kotimaisen toimintaympäristön vakaus ja ennustettavuus. Tämä on erityisen tärkeää, kun maailmalla on paljon epävarmuutta, toteaa Laaksonen.

Verrokkimaihin nähden Suomi panostaa yritysten kehittymiseen huolestuttavan vähän. On aika tehdä rytminvaihdos ja laittaa toimeksi kunnianhimoisempia tekoja. Uuden hallituksen on saatava julkiset tutkimus- ja kehittämistoiminnan panostukset kasvuun sekä kannustettava eri tavoin myös pk-yrityksiä lisäämään t&k-investointeja. 

Yrittäjät

Yrittäjien viisi keskeisintä viestiä kasvun luomiseksi:  

1. Lopetetaan julkinen velkaantuminen. Aloitetaan julkisen talouden sopeuttaminen.  

2. Alennetaan yrittämisen ja työn verotusta. Tehdään ennakoivaa ja vakaata veropolitiikkaa.  

3. Toteutetaan tuottavuutta ja työllisyyttä vahvistavia uudistuksia, kuten työmarkkinareformeja.  

4. Panostetaan osaamiseen: erityisesti tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautua uudelleen. 

5. Kasvatetaan tutkimuksen ja kehittämisen investointeja pk-yrityksissä. 

Tutustu Yrittäjien kasvuohjelmaan.  Vastaavia teemaohjelmia eri aiheista julkistetaan ennen eduskuntavaaleja useampia.

Tutustu Yrittäjien kannanottoon – Nostetaan rimaa!

Suomen Yrittäjien hallitusvalinnat

Yrittäjien valtuusto valitsi Suomen Yrittäjien hallituksen jäsenet tiistaina 22.11.2022 Helsingissä. Suomen Yrittäjien liittokokous valitsi aiemmin lokakuussa jatkokaudelle hallituksen puheenjohtajaksi Petri Salminen Keski-Suomesta. Liittokokous valitsi järjestön varapuheenjohtajiksi Jyrki Hakkaraisen Varsinais-Suomesta ja Jenni Parpalan Rannikko-Pohjanmaalta.

Kahdeksasta hallituksen jäsenpaikasta tuli sääntöjen perusteella aluejärjestöille 5 paikkaa ja toimialajärjestöille 3 paikkaa. Aluejärjestöt ehdottivat 15 henkilöä ehdolle hallitukseen, toimialajärjestöt 6 henkilöä.

Suomen Yrittäjien hallitus seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi:

 • Puheenjohtaja Petri Salminen, Keski-Suomen Yrittäjät, Jyväskylä
 • Varapuheenjohtaja Jyrki Hakkarainen, Varsinais-Suomen Yrittäjät, Salo
 • Varapuheenjohtaja Jenni Parpala, Rannikko-Pohjanmaan Yrittäjät, Vaasa
 • Laura Helasjoki-Ristimäki, Pirkanmaan Yrittäjät, Tampere
 • Jukka Hurrila, Satakunnan Yrittäjät, Pori
 • Anne Niemi, Etelä-Pohjanmaan Yrittäjät, Seinäjoki
 • Nina Rasola, Etelä-Savon Yrittäjät, Mikkeli
 • Petteri Virranta, Savon Yrittäjät, Siilinjärvi
 • Tiina Wangel, Lääkäripalveluyritykset LPY ry
 • Mika Uusi-Pietilä, Akavalaiset yrittäjät, AKY ry
 • Andreas Ögård, Etukaupan Liitto Etu ry

Hallituksen toimikausi alkaa välittömästi. Se kestää kaksi vuotta.

Lue tästä Yrittäjien ratkaisuehdotuksia tuleville päättäjille

Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin, 115 000 jäsenyrityksen keskusjärjestö, joka ajaa Suomen pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäsenyrityksistä 50 000 on työnantajayrittäjiä. Ne työllistävät yrittäjät mukaan lukien noin 660 000 henkilöä. Työllistämisluku perustuu vuonna 2019 yhdessä Tilastokeskuksen kanssa tehtyyn laskelmaan. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 379 paikallisyhdistyksestä, 20 aluejärjestöstä ja 61 toimialajärjestöstä.