Credit: iStock/Olena Yakobchuk
Uutiset

Yrittäjän talousapu -palvelulla takana ennätyksellisen vilkas vuosi

Yrittäjän talousapu -neuvontapalveluun tuli vuonna 2023 yhteensä noin 3900 yhteydenottoa. Vuonna 2022 puheluja ja yhteydenottopyyntöjä oli tuhat vähemmän. Yhtä vilkas vuosi palvelulla on ollut ainoastaan vuonna 2020, jolloin yrittäjät olivat vaikeuksissa koronaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi. Viime vuonna tehtiin eniten konkursseja 25 vuoteen ja se on näkynyt yrittäjien yhteydenotoissa palveluun.

”Vaikeutuneen taloustilanteen myötä heikentynyt asiakaskysyntä on ollut suurimpia syitä yrittäjien taloudellisiin vaikeuksiin. Viime vuonna tehtiin myös eniten konkursseja 25 vuoteen ja tämä on näkynyt yrittäjien yhteydenotoissa Yrittäjän talousapu -palveluun. Yhteydenottoja tuli viime vuonna noin 3900. Näin vilkas vuosi palvelulla on ollut ainoastaan vuonna 2020, jolloin yrittäjät olivat vaikeuksissa koronaan liittyvien rajoitustoimien vuoksi.  Talouden näkymät ovat edelleen melko synkkiä, joten odotamme palvelukysynnän pysyvän korkeana myös vuonna 2024. Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä Yrittäjän talousavusta saamaansa palveluun: vuonna 2023 asiakaspalautteiden keskiarvo oli 4,4 asteikolla 1–5”, kertoo Jari Leskinen, Yrittäjän talousapu -palvelusta vastaava TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikkö.

Yrittäjän talousapu -palvelu neuvoo maksutta ja luottamuksellisesti

Yrittäjän talousapu -palvelu neuvoo yrittäjiä talous- ja maksuvaikeuksiin tai esimerkiksi yrityksen kannattavuuden parantamiseen liittyen. Tavoitteena on, että yrittäjät havahtuisivat talousvaikeuksiin ajoissa ja hyödyntäisivät heille tarkoitettuja palveluja. Yrittäjän talousapu -neuvontapalvelusta yrittäjä saa puhelimitse maksutonta ja luottamuksellista apua tilanteeseensa asiantuntijoilta, jotka ovat perehtyneet erityisesti pk-yritysten talouteen ja yritysten terveyttämiseen. Valtakunnallisen neuvontapalvelun lisäksi yrittäjä saa tarvittaessa tuekseen alueellisen asiantuntijaverkoston eri puolilla Suomea.

Yrittäjän talousapu -palvelu

Yrittäjän talousapua koordinoi työ- ja elinkeinoministeriön ohjaama TE-asiakaspalvelukeskus. Palvelua kehitetään osana EU:n laajuista Early Warning -toimintamallia.