Jaakko Kauppinen toimii itse Rami Lindbergin työpaikkaohjaajana. Luvassa on hyviä vinkkejä, sillä kauppiaalla on paljon kokemusta ohjaajana toimimisesta.
Hyvät yritykset, kaupallinen yhteistyö

Oppisopimuksesta helpotusta kaupan osaajapulaan

Ammattitutkinnon voi suorittaa työn ohessa

Monilla aloilla ja monissa yrityksissä on nyt puutetta osaavista ammattilaisista. Kun henkilöstölle tarvitaan lisä- tai täydennyskoulutusta, Turun ammatti-instituutti on silloin yrityksille täydellinen kumppani: TAIn koulutuspalettiin sisältyy koulutusta ja näyttöjä yli 30 eri perustutkinnosta sekä lähes 50 eri ammatti- ja erikoisammattitutkinnosta.

Jo työelämässä olevalle aikuisopiskelijalle oppisopimus on erinomainen vaihtoehto lisäkoulutuksen hankkimiseen, sillä siinä opiskellaan työsuhteessa ja pääosin opiskelu myös tapahtuu työpaikalla, vähäisiä lähiopetuspäiviä lukuun ottamatta.

Yrityksen ja TAIn oppisopimusyhteistyössä aikuisopiskelija voi suorittaa esimerkiksi liiketoiminnan alan opintoja, mitkä takaavat hyvät taidot ja perusosaamisen monenlaisiin työelämän tehtäviin. Alan tutkintoja ovat liiketoiminnan perustutkinto, ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä lähiesimiestyön ammattitutkinto.

Oppisopimus voidaan kuitenkin tehdä koskemaan vain joitakin tutkinnon osia, jos tarvetta on vain määrätynlaiselle täsmäkoulutukselle.

Skanssin K-Citymarketin palvelutiskillä työskentelevällä Rami Lindbergillä on tuotetieto hallussa, mutta merkonomiopinnoilla hän haluaa syventää osaamistaan edelleen.

Oppisopimuksella voi sitouttaa henkilöstöä

Viime kesänä K-Citymarket Skanssin kauppiaana aloittaneella Jaakko Kauppisella on ollut oppisopimuskoulutuksesta hyviä kokemuksia jo Porista, jossa hän ja Elina Kauppinen toimivat K-Citymarket Puuvillan yrittäjinä.

– Se on hyvä tapa saada lisäkoulutusta henkilökunnalle ja myös sitouttaa heitä. Vaikka oppisopimus on varmasti joillekin yrityksille sopiva keino rekrytoida myös uusia työntekijöitä, olen itse kokenut, että on helpompi tarjota oppisopimuspaikkaa henkilölle, joka on jo valmiiksi töissä meillä. Silloin on nähty myös se hyöty, mikä opiskelun kautta tulee osaamisen kasvamisesta ja sitoutumisesta työhön, Kauppinen sanoo.

Uudet kauppiaat halusivat tarjota myös Skanssin työntekijöilleen mahdollisuutta kouluttautua työn ohessa.

– Lisäkoulutus antaa aina edellytyksiä myös urakehitykselle, huomauttaa Kauppinen, joka itse on Turun kauppakorkean kasvatti ja käynyt sen jälkeen räätälöidyn K-kauppiasvalmennuksen.

Merkonomiopinnoista uutta potkua uralle

Ensimmäisenä koulutustarjoukseen tarttui Skanssin palvelutiskillä työskentelevä Rami Lindberg, joka loppuvuodesta aloitti Turun ammatti-instituutin liiketoiminnan perustutkinto-opinnot oppisopimuksella. Pohjakoulutuksena hänellä on suurtalouskokin tutkinto samasta oppilaitoksesta 18 vuoden takaa.

Merkonomiopintoihin hänet veti halu kehittää ja syventää osaamistaan.

– Innostuin kun kuulin, että olisi mahdollista opiskella töitten ohella. Oppisopimus on kätevä, mutta se vaatii tietysti hieman joustoa niin minulta kuin työnantajaltakin. Koulua on 1-2 päivää joka toinen viikko. Lisäksi teen töitten ohessa esimerkiksi markkinointiin ja logistiikkaan liittyviä ja muita kaupan perusarkeen liittyviä tehtäviä, hän kuvailee.

Lindberg toivoo saavansa tutkinnon myötä lisää vastuuta työssään.

– Tutkinnon suorittaminen lähinnä tukee tätä nykyistä työtäni. On kiva, että pystyn opiskelemaan samaa alaa ja syventämään osaamistani. Minulla on niin vahva käytännön pohja, että se myös tukee näitä opintoja. Teoriaopinnoista saan sitten sellaista osaamista, jota tulen tarvitsemaan jatkossa.

Työpaikan tuella osaamisen näyttöihin

Lähipäivinä opiskelija on poissa työpaikaltaan, mikä edellyttää työvuorojen suunnittelua sen mukaan.

– Tietysti opiskelijan työajasta menee myös jonkin verran aikaa työpaikalla tehtäviin koulutehtäviin. Ramin suunnitelman mukaan hän mm. haastattelee työpaikan avainhenkilöitä. Meillä tulee olemaan myös yhteisiä istuntoja Ramin kanssa. Pystyn tarjoamaan merkonomiopiskelijalle apua yrityksen taloushallinnon tehtävissä, eli siinä, miten yrityksen taloutta suunnitellaan ja pyöritetään ja miten esimerkiksi kannattavuutta tarkastellaan, Jaakko Kauppinen kertoo.

Näytöissä oppilaitoksen opettaja ja työelämän edustaja arvioivat yhdessä opiskelijan osaamisen. Siten varmistetaan, että opiskelija on saavuttanut tutkintoon tarvittavat riittävät tiedot ja taidot.

– Kyseessä voi olla jokin käytännön näyttötyö, tai sitten opettaja haastattelee opiskelijaa ja testaa häntä osaamisesta tietyltä osaamisalalta. Olen itse mukana arvioimassa talouspuolen osaamista, ja Ramin lähiesimies sitten muita näyttöjä. Näyttötilanteessa opettaja kirjaa arviot ja kommentit ylös, joten työpaikan edustajalla ei ole suuremmin paperitöitäkään, toteaa Kauppinen.

Täsmäkoulutukset mahdollisia tutkintojen lisäksi  

Koulutusyhteistyö Turun ammatti-instituutin kanssa antaa mahdollisuuden ennakoida yrityksen osaamisen kehittämistarpeita, ja sen avulla edelleen kehittää toimintaa.

TAIn laajasta koulutustarjonnasta löytyvät räätälöidyt ratkaisut myös kaupan alan yritysten monenlaisiin tarpeisiin. Opiskelijan tasolla työkokemus tai aikaisempi koulutus huomioidaan aina yksilöllisesti. 

– Yleisesti kaupan alalla on pulaa eniten palvelutiskien tuoreen lihan ja kalankäsittelyn osaajista. Jo Porissa haimme oppisopimuksesta ratkaisuja, miten näitä ammattilaisia pystyttäisiin täsmäkouluttamaan. Jos alkaa nollasta asti kouluttamaan tällaista työntekijää, se vie todella pitkän ajan, Jaakko Kauppinen huomauttaa.

Suurtalouskokin koulutuksen saaneen Rami Lindbergin merkonomiopinnot kestävät palvelutiskillä tehtävän työn ohessa noin vuoden 2025 helmikuuhun.

– Riippuu sitten minusta, etenenkö tavoiteajassa. Parasta on kuitenkin, että voin opiskella samalla kun olen töissä. Voin myös korvata lähipäivät viikonlopputöillä, joten tällä hetkellä minulla ei ole myöskään vapaa-ajan ongelmia, hän nauraa.

www.taiturku.fi

Seuraa meitä somessa