Mikael Pentikäinen
Vaikutukset ovat voimakkaimmat teollisuudessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lähes jokainen (85 %) teollisuusyritys raportoi energian hinnannoususta. Myös raaka-aineiden hinnat (82 %) ja kuljetuskustannukset (78 %) nousevat laajalti esille teollisuudessa. Kuva: Markus Sommers
Uutiset

Yrittäjägallup: Sota koettelee pk-yrityksiä yhä laajemmin

Lähes kolmannes yrityksistä kertoo Ukrainan sodan aiheuttaman epävarmuuden vähentävän tilauksia ja heikentävän kannattavuutta, Yrittäjägallup osoittaa. – Tässä epävarmassa tilanteessa kotimaisen energian turvaaminen on kaikkien etu. Hallituksen päätös tukea kotimaisia energiayhtiöitä tarpeen vaatiessa on erinomainen, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen Suomen Yrittäjistä sanoo.

Useimmat kriisin vaikutukset ovat lisääntyneet sitten viime toukokuun, jolloin tilannetta mitattiin edellisen kerran.

Eniten kasvua raportoidaan energian hinnannoususta ja kannattavuuden heikkenemisestä. Kolmannes (29 %) yrityksistä ilmoittaa, että yleinen epävarmuus vähentää tilauksia, kun toukokuussa näin ilmoitti neljännes (24 %).

– Kun tilanne on vakava, on viisasta varautua ja toimia nopeasti. Tästä syystä annamme täyden tuen hallituksen laina- ja takausohjelmalle, Pentikäinen sanoo.

– On myös tärkeää antaa pk-yrityksille nykyistä parempi työkalupakki sopeutua sodan tuomiin muutoksiin. Esimerkiksi lomautusprosessia pitää nopeuttaa ja määräaikaisten työsopimusten solmimista helpottaa. Sota koettelee yrityksiämme voimakkaasti.

Nyt 33 prosenttia yrityksistä ilmoittaa nostavansa hintoja, kun vielä toukokuussa luku oli 23 ja helmikuussa sodan syttymisen jälkeen 11 prosenttia.

– Kiihtynyt inflaatio pakottaa nostamaan hintoja. Muuten yritys ei selviä. Silti liki kolmannes (29 %) raportoi myös kannattavuuden heikkenevän, Pentikäinen sanoo.

Sota osuu vahvimmin teollisuuteen ja rakentamiseen

Vaikutukset ovat voimakkaimmat teollisuudessa sekä Pohjois- ja Itä-Suomessa. Lähes jokainen (85 %) teollisuusyritys raportoi energian hinnannoususta. Myös raaka-aineiden hinnat (82 %) ja kuljetuskustannukset (78 %) nousevat laajalti esille teollisuudessa.

Lähes joka viides (18 %) yritys kertoo investointien vähenevän kriisin vuoksi.

– Onneksi monen yrityksen lähtökohta on ollut vahva koronakriisistä huolimatta. Sota myös usein vaikuttaa eri alojen yrityksiin kuin pandemia.

– Yksinyrittäjiin sota koskee vähiten, mutta sielläkin vaikutukset ovat moninaisia. Erityisesti tuntuu energian hinnan nousu.

Kaikista yrittäjistä 19 prosenttia raportoi, että kriisillä ei ole vaikutusta toimintaan.

Koronan vaikutukset yrityksiin ovat kuitenkin edelleen laajemmat kuin Ukrainan sodan. Sodan vaikutukset tosin laajenevat. 32 prosenttia kertoo, että sota vaikuttaa jo laajemmin kuin koronapandemia.

Ukrainan sodan vaikutus yritystoimintaan
Yrittäjägallupista selviää, miten pakotteet ja sota ovat vaikuttaneet yritystoimintaan.

Yrittäjägallupin toteutti Suomen Yrittäjien toimeksiannosta tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 18.8.–25.8.2022. Tutkimukseen vastasi 1 011 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.

Lue Yrittäjägallupin tarkemmat tulokset tästä.