Mielenosoitus
Mielenosoituksessa luovutetaan eduskunnalle adressi, joka keräsi 67 006 allekirjoitusta vain kuudessa viikossa heinä-elokuun aikana. Adressi vastustaa suunniteltua YEL-lain muutosta.
Uutiset

Mikroyrittäjien mielenosoitus Eduskuntatalolla tiistaina 6.9. – koskee YEL-lain muutosta

Mikro- ja yksinyrittäjät järjestävät Järkeä YEL:iin -mielenosoituksen Eduskuntatalolla tiistaina 6.9 klo 10-13:30. Mielenosoituksessa luovutetaan eduskunnalle adressi, joka keräsi 67 006 allekirjoitusta vain kuudessa viikossa heinä-elokuun aikana. Adressi vastustaa hallituksen yrittäjien eläkelakiin ehdotettua muutosta ja vaatii muutosehdotuksen käsittelyn keskeyttämistä ja kumoamista.

Mikro- ja pienyrittäjät vaativat:
 
1. Hallituksen esityksen 102 / 2022 vp käsittelyn keskeyttämistä ja kumoamista. YEL-maksukorotukset eivät ole mahdollisia pienille yrittäjille ja työtulon maksuperusteen kiristäminen palkansaajien mediaanipalkkoihin verraten on absurdi ehdotus. Esitys EI paranna yksin- ja mikroyrittäjien sosiaali- ja eläketurvaa eikä korjaa kestämätöntä YEL-järjestelmää, vaan ainoastaan kurjistaa jo inflaation kourissa sinnitteleviä pienimpiä yrittäjiä. Hallituksen esitys ei ehdota todellisia parannuksia eikä korjauksia YEL-järjestelmään, vaan ainoastaan ehdottaa työtuloon perustuvia maksutarkennuksia, jotta yrittäjien alivakuuttaminen lopetettaisiin pakolla. Taustalla on Finanssivalvonnan esittämä huomautus eläkelaitoksille, jotta lakia tulkittaisiin tiukemmin, eikä joustavasti yrittäjää kuullen, kuten tähän asti on tulkittu. Lakimuutosehdotus sivuuttaa täysin sen tosiasian, että kymmenillä tuhansilla yrittäjillä ei ole mahdollisuutta maksaa euroakaan enempää YEL-maksuja: alivakuuttaminen ei ole tahtotila, vaan taloudellinen pakko.
 
Yrittäjät vaativat, että hallituksen esitys tulee joko palauttaa kokonaan valmisteluun ja asianmukaiselle lausuntokierrokselle tai ottaa aikalisä koko käsittelyyn. Tarvitaan kattavia vaikutusarvioita verotulojen vähenemiseen, palveluiden katoamiseen, sosiaaliturvan lisääntyvään tarpeeseen, irtisanomisten määrään ja yrittäjien määrän vähenemiseen, mikäli eläkemaksut nousevat. 
 
2. YEL-järjestelmän kokonaisuudistusta toimivaksi ja nykypäivän Suomen yrityskenttää vastaavaksi. Suomen yrityksistä 93 % on yksin- tai mikroyrityksiä. Suomen yrityskenttään syntyy lähes ainoastaan pienituloisia mikroyrittäjiä tällä hetkellä, joiden pienten maksujen harteilla YEL-järjestelmä ei toimi. Iso osa yrittäjistä elää köyhyysrajalla ja tienaa elinkeinonharjoittajina huomattavasti vähemmän kuin palkansaajat. Surkea eläke ja huono sosiaaliturva ei ole kilpailuetu, vaan suuri yhteiskunnallinen epäkohta. YEL-järjestelmä on 50 vuotta vanha, eikä edusta nykypäivän yrittämisen kuvaa Suomessa. Se ei ole myöskään kestävä ilman minkäänlaista rahastointipohjaa. Yrittäjien eläkemaksut ovat kohtuuttoman suuria, suhteessa saatuun eläke- ja sosiaaliturvan hyötyyn, ja vailla mitään rahastoinnin tuottamaa tuottoa.
 
Tapahtuman aikana myös julkistetaan mikro- ja yksinyrittäjien järjestäytyminen ja oman edunvalvontayhdistyksen perustaminen.

Aikataulu:

Klo 10 Mielenosoitus alkaa, kerääntyminen Eduskuntatalon portaille
Klo 10:00 Liisa Hanén (yrittäjäadressin laatija ja ensimmäinen allekirjoittaja) lukee adressin pääkohdat paikalle kokoontuneille. Liisa kertoo miksi allekirjoittaneet vastustavat hallituksen esitystä.
Klo 10:30-13:00 Liisa ja yrittäjät lukevat adressiin jätettyjä kommentteja päättäjille ja paikalla on useita tukipuheenvuoroja pienyrittäjien puolesta, eri puolueista on ilmoittautunut kansanedustajia paikalle.
Klo 13 Adressi luovutetaan Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtajalle Markus Lohelle (kesk)
Klo 13:30 asti Eduskuntatalon portailla käydään keskustelua ja vuoropuhelua paikalla olijoiden, yrittäjien, kansanedustajien ja kaikkien halukkaiden kanssa.

Lisätietoa tästä.