- Edelleen joka neljäs yritys kertoo, että osaavan työvoiman puute on yrityksen kasvun este. Tämäkin osuus on laskenut viime syksystä. Eniten työvoimapula leikkaa kasvua Pohjois- ja Itä-Suomessa, sanoo Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen. Kuva: Markus Sommers.
Uutiset

Yrittäjägallup: Käänne työvoiman saannissa, vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa ovat vähentyneet

– On tapahtunut kiinnostava käänne. Yritysten vaikeudet löytää osaavaa työvoimaa ovat hieman vähentyneet. Ne ovat kuitenkin edelleen suuret. 35 prosenttia yrityksistä raportoi vaikeuksista löytää osaavaa työvoimaa. Vielä marraskuussa osuus oli 44 prosenttia. Yritykset odottavat uudelta hallitukselta lukuisia työllistämistä helpottavia säädösmuutoksia, toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen sanoo.

– Arvelen muutoksen johtuvan työllisyystilanteen parantumisesta ja siitä, että uuden työvoiman tarve voi olla suhdanteen heikkenemisen vuoksi vähenemässä. Moni yritys on myös jo löytänyt tarvitsemaansa työvoimaa, Pentikäinen sanoo.

Edelleen silti joka neljäs yritys kertoo, että osaavan työvoiman puute on yrityksen kasvun este. Tämäkin osuus on laskenut viime syksystä. Eniten työvoimapula leikkaa kasvua Pohjois- ja Itä-Suomessa.

– Yritykset odottavat uudelta hallitukselta sääntelymuutoksia: palkan sivukuluja pitäisi alentaa, paikallista sopimista lisätä, henkilöperusteista irtisanomista ja määräaikaisia työsopimuksia helpottaa, takaisinottovelvoite poistaa ja sairausajan palkanmaksun velvoitetta lyhentää, Pentikäinen listaa.

Sivukuluongelma korostuu pienillä työnantajilla

– Siksi on tärkeää, että erityisesti eläkemaksuihin kiinnitetään huomiota. Se vaatii eläkejärjestelmän tehostamista ja sijoitustoiminnan riskinottomahdollisuuksien lisäämistä.

– Paikallisen sopimisen tarve korostuu isommilla yrityksillä. Yritykset myös tekevät myös paljon omia toimia työvoimapulan helpottamiseksi. Ne tarjoavat harjoittelupaikkoja, lisäävät oppilaitosyhteistyötä, käyttävät vuokratyövoimaa, nostavat palkkoja, panostavat yrityksen brändiin ja kehittävät johtamista sekä tulospalkkiojärjestelmiä.

Lisäksi monipaikkatyön tarjoaminen on noussut aiempaa tärkeämmäksi keinoksi helpottaa yrityksen työvoimapulaa.

Yrittäjien 10 kohdan työllisyysohjelma

1. Sivukulujen, erityisesti eläkemaksujen, alentaminen.

2. Paikallisen sopimisen lisääminen.

3. Henkilöperusteisen irtisanomisen helpottaminen.

4. Määräaikaisten työsopimusten helpottaminen.

5. Takaisinottovelvollisuuden poistaminen.

6. Sairausajan palkanmaksuajan lyhentäminen.

7. Oppisopimusjärjestelmän uudistaminen.

8. Työperäisen maahanmuuton helpottaminen.

9. Työttömyysturvan lyhentäminen ja porrastaminen.

10. Oppilaitosyhteistyön lisääminen.

Tutustu tuloksiin tarkemmin TÄSTÄ. (PDF)

Yrittäjägallupin toteutti tutkimuslaitos Kantar. Tiedonkeruu tehtiin 24.5.–2.6.2022 välisenä aikana. Tutkimukseen vastasi 1 022 pk-yrityksen edustajaa. Tulosten luottamusväli on kokonaistuloksen osalta +- 3,1 prosenttiyksikköä.