Työn kuormittavuus
Kokonaistyöajan ei tulisi ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa edes ylitöiden kanssa, vaikka Suomen uusi työaikalaki (870/2019) on lisännyt paljon työaikojen joustoja. Palautumislaskurin avulla voi arvioida omaa työajan käyttöä.
Uutiset

Yli 50 tunnin työviikkoja tehdään joka kolmannessa organisaatiossa

Työntekijät voivat pääsääntöisesti vaikuttaa omiin työ- ja vapaa-aikoihinsa – työajat ovat Suomessa etätyön yleistyttyä hyvin joustavia. Töiden tekemisestä työajalla ei ole kuitenkaan sovittu monissa organisaatioissa, ja jatkuvat yli 50 tunnin työviikot ovat huolestuttavan yleisiä. Johtajat näyttävät työajoillaan usein huonoa esimerkkiä muulle työyhteisölle. Tulokset perustuvat organisaatioille suunnatun Palautumislaskuri-työkalun vastauksiin.

Organisaation työaikoihin ja palautumiseen liittyviä käytäntöjen arviointiin pureutuvaan Palautumislaskuriin on kertynyt vuoden aikana jo yli 1300 vastausta. Laskuri on osa Työterveyslaitoksen toteuttamaa maksutonta Mielenterveyden tuen työkalupakkia.

Tulosten mukaan 73 %:ssa organisaatioista työntekijät pystyivät yleensä säätelemään sekä työ- että vapaa-aikaansa. Etätyötä pääsääntöisesti tekevissä organisaatioissa vapautta oli useammin (87 %). Vuorotyötä tekevissä organisaatioissa työ- ja vapaa-ajan säätelyyn oli vähemmän mahdollisuuksia (61 %).

– Työaikojen yksilöllinen jousto tutkitusti lisää työhyvinvointia, mutta työmäärän kasvu voi uhata työntekijöitä, joilla työajat ovat hyvin vapaat, sanoo tutkimusprofessori Mikko Härmä.

Yli 50 tunnin työviikot ovat huolestuttavan yleisiä

Palautumislaskuri paljasti huolestuttavan ilmiön: yli kolmanneksessa organisaatioista (37 %) oli henkilöitä, jotka tekivät jatkuvasti yli 50 tuntia tai sitä pidempää työviikkoa. Pitkä työaika oli hieman yleisempää suuryrityksissä kuin pien- tai mikroyrityksissä.

Härmä muistuttaa, että kokonaistyöajan ei tulisi ylittää keskimäärin 48 tuntia viikossa edes ylitöiden kanssa, vaikka Suomen uusi työaikalaki (870/2019) on lisännyt paljon työaikojen joustoja.

Työt valuvat vapaa-ajalle erityisesti organisaatioiden johdossa

Palautumislaskuriin vastanneista organisaatioista vajaassa kolmanneksessa (30 %) ei ole sovittu, että työt tehdään työaikana eikä niistä ehdoista, joilla työntekijöiden tulisi olla tavoittavissa vapaa-ajalla.

Yrityskoon näkökulmasta töiden tekemisestä työajalla oli sovittu parhaiten suuryrityksissä (72 %). Suurista toimialoista töiden tekemisestä työajalla oli sovittu sosiaali- ja terveydenhuollossa selvästi paremmin (81 %) kuin esimerkiksi teollisuudessa (65 %).

Myöskään organisaatioiden oma johto ei pääsääntöisesti (61 %) näyttänyt esimerkkiä siinä, että työt tehtäisiin vain työaikana. Erityisesti paljon etätyötä tekevien yritysten johdosta vain pieni osa (39 %) pystyi omalla toiminnallaan näyttämään esimerkkiä töiden rajaamisessa.

Mikäli organisaatoissa matkustettiin paljon, vain viidesosassa (20 %) oli sovittu palautumisesta tai vapaa-ajan järjestelyistä matkustuspäivien jälkeen.

Kehityskeskustelua kannattaisi hyödyntää paremmin jaksamisen tukemisessa

Työmäärästä ja sen ajoituksesta tulisi sopia nykyistä paremmin työhyvinvoinnin tukemiseksi.

Esimerkiksi yli puolet (51 %) vastanneista organisaatioista ei ole ohjeistanut, että kehityskeskusteluissa tulee käsitellä työmäärään ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä.

– Oli yllättävää, että yli puolessa organisaatioista puuttui ohjeistus käsitellä työmäärään ja jaksamiseen liittyviä kysymyksiä kehityskeskusteluissa, sanoo tutkimuspäällikkö Mikael Sallinen.

– Kehityskeskustelu on hyvä tilaisuus kiinnittää huomiota työn tauotukseen ja palautumiseen etätyössä ja tukea niin työntekijöiden mielenterveyttä ennaltaehkäisevästi, muistuttaa johtava tutkija Virpi Ruohomäki.

Palautumislaskuri organisaatioille

  • Palautumislaskurin avulla työpaikka voi arvioida työpaikan työoloja palautumisen näkökulmasta. Laskuri soveltuu osaksi riskien arviointia ja työterveysyhteistyötä.
  • Laskuri julkaistiin syyskuussa 2021, ja se on osa Työelämän mielenterveysohjelman julkaisemaa Mielenterveyden tuen työkalupakkia.
  • Ensimmäisten vuoden aikana sitä on käytetty 1336 kertaa. Saadut vastaukset edustavat hyvin erikokoisia organisaatioita ja toimialoja. Samasta organisaatiosta on voitu vastata laskuriin useasti.
  • Palautumislaskuriin tulleista organisaatioiden vastauksista mikro- ja pienyrityksiä oli 18 % ja 25 % ja keskikokoisia tai suuryrityksiä vastaavasti 22 % ja 35 %. Suurimmat kyselyihin vastanneet toimialat olivat terveys- ja sosiaalipalvelut (35 %), teollisuus (10 %) ja informaatio sekä viestintä (6 %). 58 %:ssa organisaatioista tehtiin yleisesti etätöitä ja 32 %:ssa oli vuorotyötä.
  • Vastaaja saa laskurista palautteen organisaation nykytilasta sekä askelmerkit kehittämistyön käynnistämiseksi. Palautumislaskurin käyttö on maksutonta.

Siirry Palautumislaskuriin tästä