Yksinyrittäjä on yrityksensä tärkein voimavara. On tärkeää, että jokainen yrittäjä huolehtii jaksamisestaan ja mielenterveydestään ajoissa. Apua on saatavilla.
Uutiset

Yksinyrittäjän ei tarvitse jäädä yksin

Maailman mielenterveyspäivää vietetään 10.10.2023 teemalla Mielenterveys on jokaisen oikeus. Yrittäjän talousapu ja Yrittäjän kriisikeskus haluavat muistuttaa erityisesti yksinyrittäjiä siitä, että heillä on oikeus avun saamiseen ja mielenterveys on olennainen osa yrityksen menestystä.

Suurin osa yrittäjistä on yksinyrittäjiä

Yksinyrittäjät kohtaavat usein onnistumiset ja vaikeudet yksin. Yllättävä kriisi elämässä tai taloudelliset vaikeudet on selätettävä yksin ja töiden jatkuttava niistä huolimatta. ”Tällä hetkellä yksinyrittäjiä huolettavat oma jaksaminen, asiakkaiden vähentyminen ja nousevat kustannukset. Moni meille soittaneista yksinyrittäjistä kokee olevansa aina töissä ja vapaa-ajan ja työn yhteensovittaminen takkuaa”, Virve Lähdesmäki Yrittäjän kriisikeskuksesta kertoo. 

Suomalaisista yrittäjistä 73 % on yksinyrittäjiä (Tilastokeskus 4/2023). Suomen Yrittäjien yksinyrittäjäkyselyn (2022) mukaan yksinyrittäjät tekevät pitkää työviikkoa, yrittäjän sairastuessa sijaista on vaikea saada ja perhevapaiden pitäminen on hankalaa. Muun muassa nämä seikat saattavat johtaa siihen, että yksinyrittäjä uupuu ja sitä kautta yrityksen menestys on vaakalaudalla.

Apua on saatavilla helposti ja maksutta

Keskustelutukea ja neuvontaa on saatavilla helposti puhelimen välityksellä. Yrittäjän talousapu palvelee yrittäjiä talousasioissa ja Yrittäjän kriisikeskus elämän muutostilanteissa, kun omat voimat käyvät vähiin tai haluat lisätä hyvinvointiasi. Huolien kasaantuessa ei tarvitse jäädä yksin.

Asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä molempiin palveluihin ja suosittelevat niitä myös muille. Yrittäjän talousapu -palvelu sai vuonna 2023 asiakkailtaan arvosanan 4,4/5. ”Palautetta antaneista asiakkaista jopa lähes 70 % antoi palvelulle arvosanaksi täydet 5”, sanoo TE-asiakaspalvelukeskuksen kehityspäällikkö Jari Leskinen

”Meiltä apua hakeneet yrittäjät suosittelevat palveluamme. Saamamme palautteen mukaan yrittäjät kokivat, että oma toiveikkuus tulevasta kasvoi merkittävästi yhteydenoton jälkeen”, Virve Lähdesmäki kertoo. 

  • ”Soitin kun yritysasiat olivat vähän solmussa. Oli mahtavaa sparrata henkilön kanssa, joka osasi kysyä oikeat kysymykset ja sen perusteella saada eri näkökulma tilanteesta” -Yrittäjän talousapu -palvelun asiakas
  • ”Keskustelu auttoi vahvistamaan omia ajatuksia ja tunteita. En ole ennen ulkopuoliselle kertonut asioita ja helpotti saada henkistä tukea siihen. Se vahvistaa, kun huomaa ettei ole yksin eikä yksin ajatusten kanssa” – Yrittäjän kriisikeskuksen asiakas

Näin tavoitat Yrittäjän talousavun ja Yrittäjän kriisikeskuksen

Maailman mielenterveyspäivä 10.10.2023 (mieli.fi)