Syksyinen metsä. Kuva: Metsäkeskus
Uutiset

Lounais-Suomen metsäohjelma päivitetty – metsät vaativat aktiivista hoitoa

Lounais-Suomessa tarvitaan panostusta metsien hoitoon. Tarpeet ovat moninaiset: puun kasvu, ilmastonmuutokseen sopeutuminen, metsätuhojen ehkäisy ja luonnon monimuotoisuuden turvaaminen. Työ tarvitsee tekijänsä. Metsäalan koulutuksiin hakeutumista ja osaavan työvoiman saatavuutta on edistettävä etenkin metsissä töitä tekevien osalta. 

Lounais-Suomen metsäohjelman päätavoitteena on alueen metsien kestävä hoito ja käyttö sekä maakuntien elinvoimaisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen. Ohjelman päivitys nostaa esille metsäalan ajankohtaiset, alueelliset kehittämistarpeet. 

– Jotta metsät kasvaisivat jatkossakin hyvin ja terveinä, täytyy Satakunnan ja Varsinais-Suomen maakunnissa panostaa aktiiviseen metsän- ja luonnonhoitoon. Raivaussahojen on nyt laulettava. Teollisuus jalostaa puuraaka-aineen monipuoliseen käyttöön. Tämä ei onnistu ilman parannuksia metsäelinkeinojen kannalta tärkeän tiestön kuntoon, sanoo Lounais-Suomen metsäneuvoston puheenjohtaja Markus Nissinen MTK Metsänomistajista.

Lounais-Suomen metsäohjelmaa toteutetaan yhdessä alueen metsäalan ammattilaisten ja sidosryhmien kanssa.

– Lounais-Suomen metsäneuvosto edistää ja seuraa ohjelman toteutusta. Neuvosto näkee tärkeänä lisätä metsäalan koulutukseen hakeutumista ja kehittää metsissä töitä tekevien osaamista. Metsäluonnon monimuotoisuus tulee huomioida kaikissa metsänkäsittelyn vaiheissa. Lounais-Suomen metsäohjelman toteutus laajassa yhteistyössä ohjaa Satakunnan ja Varsinais-Suomen metsien käyttöä hyvään suuntaan, arvioi elinkeinopäällikkö Minna Rautalin Suomen metsäkeskuksesta. 

Lounais-Suomen uusi metsäneuvosto aloitti nelivuotiskautensa

Maa- ja metsätalousministeriö on nimittänyt Lounais-Suomeen uuden maakunnallisen metsäneuvoston edistämään metsäalan elinkeinoja ja alueellista yhteistyötä sekä Lounais-Suomen metsäohjelman toteutusta. Metsäneuvoston jäsenet edustavat laajasti metsäsektorin toimijoita ja sidosryhmiä.  

Metsäneuvoston toimikausi on neljä vuotta. Lounais-Suomen metsäneuvostoon kuuluu tällä hetkellä 14 varsinaista jäsentä ja 13 varajäsentä. Yli puolet on viime kauteen verrattuna uusia jäseniä. Kokoonpanoa täydennetään syksyn aikana. 

Lounais-Suomen metsäneuvosto piti ensimmäisen kokouksensa syyskuussa. Neuvoston puheenjohtajaksi valittiin Satakunnan kenttäpäällikkö ja valtakunnallinen ympäristöasiantuntija Markus Nissinen MTK Metsänomistajista ja varapuheenjohtajaksi metsänomistaja Timo Junnila.  

Lounais-Suomen metsäohjelmaan 2021-2025 voi tutustua Metsäkeskuksen verkkosivuilla

Tietoa maakunnallisista metsäneuvostoista ja niiden kokoonpanoista on Metsäkeskuksen verkkosivuilla