Työvoiman saatavuuden jälkeen seuraavaksi tärkein sijaintiin vaikuttava tekijä on hyvä liikenneyhteys.
Uutiset

Varsinaissuomalaiset yritykset vastasivat: Työvoima ja hyvät liikenneyhteydet houkuttelevat yrityksiä

Lähes 60 % varsinaissuomalaisista yrityksistä pitää työvoiman saatavuutta tärkeimpänä tekijänä valitessaan yritykselle sijaintipaikkaa. Osuus on pysynyt korkealla tasolla lähes koko 2000-luvun. Samanaikaisesti noin kolmasosa yrityksistä kertoo, etteivät he voi kasvaa, koska eivät löydä kasvuun tarvittavaa työvoimaa. Tiedot selviävät Turun kauppakamarin jäsenistölleen tekemästä kyselystä.

”Tämä on erittäin huolestuttava viesti varsinkin, kun työvoimapulasta kärsivien yritysten osuus on kasvanut viimeisen vuoden aikana merkittävästi”, toteaa Turun kauppakamarin toimitusjohtaja Kaisa Leiwo.

”Kaikki kivet pitäisi nyt kääntää työvoiman saamiseksi yrityksiin, ettei meiltä jää kasvua ja tuotantoa tekemättä työvoimapulan takia.”

Työvoiman saatavuuden jälkeen seuraavaksi tärkein sijaintiin vaikuttava tekijä on hyvä liikenneyhteys. Liikenneyhteydet vaikuttavat 54 % vastanneen yrityksen sijaintipäätökseen. Raaka-aineiden, tavaroiden, työntekijöiden ja asiakkaiden on voitava liikkua joustavasti.

Liikenneyhteydet ja saavutettavuus korostuvat erityisesti Varsinais-Suomessa, jossa sijaitsee runsaasti vientiteollisuutta, ja jolle liikenneyhteydet ovat kriittinen tekijä. Koronan aikana liikkumisen ongelmat vaikeuttivat näiden yritysten toimintaa erityisesti.

”Yritykset kärsivät edelleen pandemian aiheuttamasta tavaravirtojen seisokista, eikä ongelmaan ole näkyvissä nopeaa ratkaisua”, toteaa Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka.

”Kuljetusten ongelmat ja konttipula nostavat yritysten kustannuksia merkittävästi, eikä tätä kustannustaakka pidä enää kasvattaa”, jatkaa Toivakka.

Kolmanneksi eniten yritykset arvostavat turvallista ja viihtyisää elinympäristöä, joka sekä houkuttelee työntekijöitä että luo pitovoimaa työntekijöiden pysymiseksi alueella. Vastanneista yrityksistä 51 % nosti esiin tämän tekijän. Lähes saman verran mainintoja saivat markkinoiden läheisyys sekä kasvukeskuksen sijainti alueella.

Turun kauppakamari kysyi jäseniltään Varsinais-Suomen kilpailukykytekijöistä kesäkuussa 2020 ja kesäkuussa 2021. Vuonna 2021 kyselyyn vastasi yhteensä 146 yritystä ja vuonna 2020 yhteensä 155 yritystä. Molempina vuosina noin viidesosa vastaajista on ollut teollisuusyrityksiä ja noin kymmenesosa palveluyrityksiä.