Diakin Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin syksystä 2023 alkaen.
Uutiset

Diakin Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin

Diakonia-ammattikorkeakoulun hallitus on yksimielisesti päättänyt 26.10.2021 järjestetyssä kokouksessaan uudistaa Diakin kampusrakennetta toimitusjohtaja, rehtori Elina Juntusen esityksen mukaisesti.

Diakin Turun-kampuksen toiminta siirtyy Helsinkiin syksystä 2023 alkaen. Turussa koulutetaan viittomakielen ja puhevammaisten tulkkeja sekä jonkin verran asioimistulkkeja.

– Diak haluaa jatkaa laadukasta tulkkikoulutustaan. Helsingin-kampukselle siirtyminen tuo synergiaetuja monialaisen valtakunnallisen ja kansainvälisen yhteistyön näkökulmasta, Elina Juntunen kertoo.

Jatkossa Diakilla on kampukset Helsingissä, Oulussa ja Porissa. Pieksämäellä säilyy Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan (TKI) keskittynyt DiakHub-yksikkö, jonka kautta toteutetaan koulutustoimintaa Itä-Suomen alueella.

Muutostarpeen taustalla kiristyvä talous

Muutostarpeen perusteena on muun muassa varautuminen kiristyvään taloustilanteeseen. Diak pyrkii ennakoimaan rahoituksen kiristymistä ja turvaamaan toimintaedellytyksensä pitkällä aikavälillä.

Tulevina vuosina Diakin valtionrahoitus tulee putoamaan ennusteiden mukaan alle 18,5 miljoonaan euroon sen ollessa tänä vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Kampusrakenneuudistuksen tavoitteena on osaltaan turvata Diakin tuloksellisuus, vetovoima ja kilpailukyky myös tulevaisuudessa.

Päätös ei aiheuta irtisanomisia

Aloituspaikkoja tulee vielä ensi vuonna Turun-kampukselle. Näiden opiskelijoiden kotikampus siirtyy syksyllä 2023 Helsinkiin. 

Kampusrakennepäätös ei aiheuta irtisanomisia, mutta muutos vaikuttaa Turun-kampuksen henkilöstön ensisijaiseen työpisteeseen. Käytännön asiat tarkentuvat muutosprosessin seuraavissa vaiheissa. Diakin Turun-kampus toimii Kupittaalla vuokratiloissa OldMillissä. Turun-kampuksella työskentelee 17 henkilöä. Kampuksella opiskelee tällä hetkellä 136 opiskelijaa. Koko Diakissa on valtakunnallisesti 3 098 läsnä olevaa opiskelijaa. Henkilökuntaa on 261.