Olli Aakula, toimitusjohtaja, LähiTapiola Varsinais-Suomi
Uutiset

Varsinais-Suomi päätti vuoden 2022 vahvasti: Vakavaraisuus vahvistui ja maksutulo jatkoi kasvua. Sijoitustuottoja heikensi haasteellinen sijoitusympäristö

LähiTapiola Varsinais-Suomen vakavaraisuus vahvistui vuonna 2022. Maksoimme asiakkaillemme korvauksia 42,7 miljoonaa euroa. Vakuutustoiminnan hyvä tulos mahdollistaa omistaja-asiakkaidemme etujen kehittämisen sekä toimenpiteet alueen hyvinvoinnin, taloudellisen menestyksen ja kestävän tulevaisuuden hyväksi jatkossakin.

LähiTapiola Varsinais-Suomen toimitusjohtaja Olli Aakulan kommentit:

”Vuosi 2022 oli monella tapaa poikkeuksellinen. Liiketoimintamme jatkui kuitenkin vakaana ja kannattavana vaikka sijoitusmarkkinoiden heikon kehityksen vuoksi kokonaistuloksemme jäi vertailukautta heikommaksi. Myös vakavaraisuutemme säilyi erittäin vahvana tuoden vakautta ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Asiakaspysyvyytemme oli vuonna 2022 korkea, josta voivat kaikki LähiTapiola Varsinais-Suomen elämänturvaajat olla ylpeitä. Se kertoo siitä, että olemme osanneet palvella asiakkaitamme hyvin ja vastata heidän tarpeisiinsa.

Koronarajoitusten purun jälkeisen liiketoiminnan kasvun ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntymisen myötä kasvoivat myös asiakkaidemme ilmoittamat vahingot +13,9 % ollen 62 [54] tuhatta kappaletta. Maksoimme vakuutuskorvauksia yhteensä 42,7 miljoonaa euroa. Eniten kasvua oli vapaaehtoisissa henkilövahingoissa, 1,25 milj. euroa. Yhtiömme asiakkaille sattui vuoden aikana 4 suurvahinkoa (yli 300.000 euroa).

Olemme asiakkaidemme omistama paikallinen yhtiö. Siksi tärkeintä meille on kasvattaa asiakkaidemme elämänturvaa ja asiakashyötyjä sekä ennaltaehkäistä vahinkoja ja olla lähellä asiakkaitamme. Toiminnallamme on myös huomattavasti laajempi vaikutus oman alueemme hyvinvoinnin, taloudellisen menestyksen ja kestävän tulevaisuuden hyväksi.

Teimme viime vuonna käyttörahastolahjoituksia 120 000 eurolla. Lahjoituksilla mahdollistettiin esimerkiksi ruokajakelua Operaatio Ruokakassin toimesta Turun alueen vähävaraisille perheille sekä tuettiin vapaaehtoisten työntekijöiden jaksamista ja Turun kriisikeskuksen toimintaa. Lisäksi tuimme Operaatio Ainutlaatuista Saaristomerta, jonka tavoitteena on saaristomeren puhdas ja terve tulevaisuus.

Alkaneena vuonna haasteet toimintaympäristössämme jatkuvat. Ukrainan sota sekä yleinen hintojen ja korkojen nousu vaikuttavat myös Turun seudun yrityksiin ja ihmisiin. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola Varsinais-Suomi voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla.”

LähiTapiola Varsinais-Suomen keskeisimmät tulostekijät vuonna 2022

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 68,3 miljoonaa euroa, jossa kasvua edellisestä vuodesta kertyi 2,5 prosenttia. Maksutulon positiivista kehitystä tukee LähiTapiola Varsinais-Suomen korkea asiakaspysyvyys sekä myynnin hyvä taso.

Korvauskulut kasvoivat vuonna 2022 ja varsinaisen vakuutustoiminnan kannattavuutta kuvaava vertailukelpoinen riskisuhde on palautunut pandemian jälkeen pitkän ajan keskiarvojen tasolle. Koronapandemian rajoitustoimet purettiin kevään aikana ja lisääntynyt yhteiskunnallinen aktiviteetti näkyi lisääntyneenä vahinkojen määränä. Kohonnut inflaatio kasvatti korvauskuluja loppuvuoden aikana. Korvauskulut olivat 45 miljoonaa euroa ja vakuutustekninen kannattavuus yhdistetyllä kulusuhteella mitattuna oli 93,3 prosenttia.

Vahinkovakuutuksen volyymin kasvu, panostukset liiketoiminnan kehittämiseen ja yhteiskunnallisen aktiviteetin lisääntyminen pandemian jälkeen ovat kasvattaneet yhtiön toimintakuluja edelliseen vuoteen verrattuna. Toimintakulut kasvoivat edellisen vuoden vastaavasta ajasta 2,6 prosenttiyksikköä.

LähiTapiola Varsinais-Suomen vahinkovakuutustoiminnan kate oli 4,1 [2,3] miljoonaa euroa. Kate muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut. LähiTapiola Varsinais-Suomen kokonaistulos oli -6,5 miljoonaa euroa ja liiketulos 3,9 miljoonaa euroa. Kokonaistulokseen vaikutti erityisesti haasteellinen sijoitusympäristö. Sijoitustuotto käyvin arvoin oli – 4,8 [6,9] prosenttia.

LähiTapiola Varsinais-Suomi huolehtii myös asiakkaidensa taloudellisesta turvasta osana laajaa elämänturvan kokonaisuutta. Kasvatimme asiakasetujamme riskihenkivakuutuksessa alentamalla vakuutusmaksuja uusmyynnin osalta sekä korottamalla vakuutusturvan määrää maksutta nykyisille asiakkaillemme. Vuoden alussa uudistunut LähiTapiola Varainhoidon sijoitusmyyntiorganisaatio palvelee asiakkaitamme säästämisen ja sijoittamisen osalta henkilökohtaisesti kaikkialla Suomessa.

Avainluvut, korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola Varsinais-Suomen asiakkaille maksettiin korvauksina 42,7 miljoonaa euroa. Lisäksi asiakkaille hyvitettiin keskittämisetuina 6,1 miljoonaa euroa ja vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 2,1 miljoonaa euroa.

LähiTapiola Varsinais-Suomen avainluvut1-12/20221-12/2021
Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulo, milj. eur.68,366,7 
Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon muutos, %2,52,7 
Yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua, %93,395,5 
Riskisuhde, %6165,8 
Toimintakulusuhde, %32,329,7 
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, %-4,86,9 
Liiketulos, milj. eur.3,97,7 
Kokonaistulos, milj. eur.-6,517,6 
Vakavaraisuussuhde katsauskauden lopussa, %276221 

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Monipuolinen tukija Turun seudulla

LähiTapiola Varsinais-Suomen verojalanjälki oli 18,2 milj. euroa, joka kertoo yhtiön merkityksellisestä roolista Turun seudun taloudellisen hyvinvoinnin mahdollistajana. Lisäksi yhtiö on tärkeä taho monen paikallisen seuran ja yhdistyksen toiminnan tukijana. Käyttörahastolahjoitusten lisäksi yhtiö sponsoroi vuosittain yli 40 paikallista urheiluseuraa ja –joukkuetta sekä toimii kulttuuritoimijoiden kumppanina.

  • Tänä vuonna keskiössämme ovat, jos mahdollista, entistä enemmän omistaja-asiakkaat ja omistaja-asiakasedut. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja yhdistää kumppanuuksien kautta tulevat edut suoraan omistaja-asiakkaidemme käyttöön. Esimerkkinä tästä voi mainita esimerkiksi viime vuonna pelatun HC TPS perhepeliin jaetut 1 000 ottelulippua meidän omistaja-asiakkaillemme. Myös tarvitsemamme palvelut ja tuotteet hankimme pääosin aina omilta yritysasiakkailta. Näin voimme omalla toiminnallamme tuottaa hyötyä monin eri tavoin omistaja-asiakkaillemme.