Turku palkitaan globaalisti merkittävästä ilmastotyöstä
Uutiset

Turku palkitaan globaalisti merkittävästä ilmastotyöstä – tavoitteellinen yhteistyö kaupunkien ja yritysten kanssa jatkuu

Turun kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen ilmastotyöhön yhdessä alueen yritysten ja yhteisöjen kanssa. Kaupungin kunnianhimoinen ja systemaattinen ilmastotyö on nostanut Turun kansainvälisesti tunnustettujen johtavien ilmastokaupunkien joukkoon jo neljännen kerran. Pormestari Minna Arve ottaa vastaan parhaiden ilmastokaupunkien tunnustuspalkinnon Pariisissa 16.2.2023.

Turun asema maailman johtavien ilmastokaupunkien joukossa on rakentunut useiden vuosien määrätietoisella työllä. Vuonna 2014 Turku oli yksi Suomen ensimmäisistä kaupungeista, joka alkoi raportoida ilmastotoimistaan CDP:n maailmanlaajuiseen ympäristötietojärjestelmään. Se on merkittävin ja laajin raportointityökalu yritysten, rahoituslaitosten, kaupunkien ja osavaltioiden ilmastotoimien seurantaan.

Turun kaupungin toiveena onkin, että yhä useampi suomalainen kunta, yritys ja yhteisö lähtisi mukaan kehittämään ilmastotyötään ja osallistuisi CDP:n kansainväliseen ilmastotoimien vertailuun.

– Etupainotteinen ja kunnianhimoinen ilmastotyö on Turun alueelle selkeä kilpailuvaltti, sillä kestävät ja vihreät ratkaisut ovat tulevaisuuden ratkaisuja jokaisella toimialalla. Olen myös valtavan iloinen, että tapamme tehdä ilmastotyötä systemaattisesti ja verkostomaisesti on jälleen saanut myös kansainvälistä tunnustusta, toteaa pormestari Minna Arve.

Tällä hetkellä kaupunkitasolla tehdään globaalisti keskimäärin kunnianhimoisempaa ilmastotyötä kuin valtiotasolla. Myös yritysten rooli innovaatioiden ja ratkaisujen kehittäjinä on keskeinen. Tämä ei olisi mahdollista ilman tukiverkostoja.

Turun seudun yrityksille tarjotaan tietoa ja tukea ilmastotyöhön Turun ilmastojoukkueen ja kiertotalousyhteistyön kautta. Ilmastojoukkueessa on jo 96 paikallisten toimijoiden ilmastotekoa, joihin voi käydä tutustumassa kaupungin verkkosivuilla. Kiertotalous luo Turun seudulla hyvinvointia ja uusia työpaikkoja sekä vahvistaa alueen taloutta luontoa kunnioittaen.

Turun kaupunki on mukana myös UBC-verkostossa (Union of the Baltic Cities, Itämeren kaupunkien liitto) kehittämässä Itämeren alueen kestävän kehityksen ohjelmaa. Maailmanlaajuisen kestävien kaupunkien verkoston ICLEI:n kautta Turku saa ja tarjoaa vertaistukea kunnianhimoisempien ilmastotavoitteiden asettamiseen ja niiden saavuttamiseen.

Verkostojen toimintaan ja ilmastotoimien seurantaan osallistuminen ovat osaltaan auttaneet tunnistamaan kehittämistarpeita ja löytämään keinoja konkreettisten toimenpiteiden toteuttamiseen Turun ilmastotyössä. Ilmastotoimien avulla on parannettu turkulaisten arkielämän olosuhteita sekä vahvistettu kaupungin viihtyisyyttä ja vetovoimaa esimerkiksi kestävän liikkumisen ja yhdyskuntarakenteen keinoilla.

– Raportoinnin avulla saamme arvokasta palautetta ja sen myötä keinoja kehittää ja toteuttaa entistä vaikuttavampia ilmastoratkaisuja. Määrällisesti suurin päästövähennysurakka kohti ilmastopositiivista aluetta on jo toteutunut. Päästöjä on silti kyettävä edelleen vähentämään merkittävästi ja nopeasti, kertoo Turun kaupungin ilmastojohtaja Risto Veivo.

Ilmastokaupunkina menestyminen tuo Turulle kansainvälistä näkyvyyttä

Kaupungin pitkäjänteinen ilmastotyö näkyy myös siinä, että CDP pisteytti viime syksynä Turun parhaiden ilmastokaupunkien joukkoon jo neljännen kerran. Arviointi ja sen perusteella tehtävä luokitus on tasapuolinen ja yhdenmukainen kaikille osallistujille.

Arvioinnissa parhaiten sijoittuneet kaupungit palkitaan torstaina 16.2. järjestettävässä CDP Europe Awards 2023 -tapahtumassa Pariisissa. Se kokoaa yhteen poliittisia ja liike-elämän johtajia, tutkijoita ja toimittajia keskustelemaan kestävän kehityksen ratkaisuista. Palkitsemistilaisuuden teemana on yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin järjestelmiin liittyvän normin muuttaminen ilmasto- ja luontopositiiviseksi.

Tilaisuuteen osallistuvat Turun kaupungin edustajina pormestari Minna Arve ja ilmastojohtaja Risto Veivo. Arve vastaanottaa kaupungin palkinnon ja on sen jälkeen Euronews TV:n haastateltavana Turun ilmastotyöstä. Haastattelu esitetään Euronews-kanavalla maaliskuussa.

Turun kaupungin tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä, jolloin kaupunki täyttää 800 vuotta. Jo nyt Turun alueen kasvihuonekaasupäästöistä on leikattu yli puolet vuoden 1990 tasosta. Samaan aikaan alueen talous on kasvanut ja uudet vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat tuottaneet uutta osaamista, kilpailukykyä ja työtä.

Turun ilmastotyön tavoitteisiin ja toteutuksiin voi tutustua Turku.fi/ilmasto-sivustolla.

Lue myös Turun ilmastoraportti 2021 (pdf)