Uutiset

Varsinais-Suomen Yrittäjistä useita yrittäjävaikuttajia Suomen Yrittäjien valiokuntiin ja verkostoihin

Suomen Yrittäjien hallitus valitsi valiokuntiin, verkostojen johtoryhmiin ja työmarkkinavaltuuskuntaan uudet kokoonpanot 14.12.2021.  

Valiokuntiin ja verkostojen johtoryhmiin oli avoin haku Yrittäjien jäsenten keskuudessa. Varsinais-Suomen Yrittäjien jäsenyrityksistä valittiin 3 uutta edustajaa valtakunnallisiin toimielimiin. Valiokuntien ja verkostojen johtoryhmien toimikausi on kaksi kalenterivuotta, eli jäsenet valittiin kaudeksi 2022–2023. Työmarkkinavaltuuskunnasta vaihtuu vuosittain puolet jäsenistä.

Varsinais-Suomen Yrittäjien edustus koostuu seuraavista henkilöistä ja paikoista:

Jorma Saariketo, Konsultointi Vistaco Oy, elinkeinopolitiikan valiokunnan jäsen 

Sarianne Mäkelä, Serenum Oy, rahoitus- ja verovaliokunnan jäsen 

Sari Hyvärinen, Kaskinen & Hyvärinen, liikenne- ja logistiikkavaliokunnan jäsen 

Mika Nikula, Maskun Talotekniikkatiimi Oy, rakentamisen valiokunnan jäsen

Kari Meltovaara, Leipomo Rosten Oy, ruokavaliokunnan jäsen

Granger Simmons, Simmons Foods Oy, maahan muuttaneiden yrittäjien verkoston johtoryhmän jäsen

Edellä mainituista edustajista verkostojen/valiokuntien uusia jäseniä ovat Sari Hyvärinen, Kari Meltovaara sekä Granger Simmons

Suomen Yrittäjien valiokunnat ja verkostot  

Valiokunnissa vaikutetaan Suomen Yrittäjien linjauksiin ja tuoda esille ehdotuksia asioista, joita yrittäjäjärjestön pitäisi ottaa esille ja muuttaa. Valiokuntiin valitaan yrittäjiä, joilla on vahva oman alansa osaaminen jostakin näkökulmasta. Lisäksi valiokuntien käytössä ovat Suomen Yrittäjien omat asiantuntijat. Tavoitteena on parantaa pienten ja keskisuurten yritysten arkea. Kuhunkin valiokuntaan ja verkostojen johtoryhmään kuuluu kerrallaan enintään 12 henkilöä puheenjohtaja mukaan lukien 

Verkostojen johtoryhmissä pääsee puolestaan kehittämään järjestön tekemistä ja ideoimaan uutta sisältöä jäsenten tarpeisiin. Verkostot ovat oiva vaikuttamisen paikka sekä keino tuoda oman alan ja alueen näkemystä järjestön toimintaan. 

Työmarkkinavaltuuskunta on säännöissä määrätty valtuuskunta, jonka tehtävänä on seurata työehtosopimuspoliittista sekä työlainsäädännön kehitystä, osallistua ja vaikuttaa lainsäädännön ja muiden työmarkkinoihin vaikuttavien toimenpiteiden valmisteluun sekä valmistella keskusliiton hallitukselle työmarkkinapoliittisia kannanottoja, lausuntoja ja aloitteita.