Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelman avulla kannustetaan alueen kuntia ja muita toimijoita julkisen taiteen edistämiseen omalla alueellaan.
Uutiset

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma on Suomen ensimmäinen maakunnallinen taideohjelma

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma on Suomen ensimmäinen kokonaista maakuntaa koskeva taideohjelma. Nyt julkaistava ohjelma on koottu yhteistyössä alueen kuntien ja niiden sidosryhmien sekä Taiteen edistämiskeskuksen ja Päijät-Hämeen alueellisen vastuumuseon Lahden museoiden kanssa 2020–2021. Ohjelma on kattava tietopaketti, joka on koostettu laajan taustamateriaalin kartoituksen, useiden työpajojen, keskusteluiden ja videohaastatteluiden pohjalta. Kokonaisuuden laatimisesta on vastannut Turun museokeskus, joka toimii Varsinais-Suomen alueellisena vastuumuseona.

Ohjelman julkaisu ja sen tavoitteet liittyvät ennen kaikkea rakennetun ympäristön laadun parantamiseen sekä erilaisten sisä- ja ulkotilojen käyttäjien elämänlaadun kohentamiseen. Toinen puoli asiassa on työtilaisuuksien tarjoaminen ammattitaiteilijoille sekä visuaalisten ja henkisten virikkeiden tuominen sinne, missä muuten ei olisi mahdollista nauttia lähitaiteesta.

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelman avulla kannustetaan alueen kuntia ja muita toimijoita julkisen taiteen edistämiseen omalla alueellaan. Ohjelmassa tarjotaan tiiviissä ja helposti ymmärrettävässä muodossa toimintamalleja ja -ohjeita, tietolähteitä ja vertaistukea. Ohjelmassa kuvataan esimerkkiprojektien avulla, mitä julkinen taide on ja mitä se voisi olla paikallisella tasolla. Ohjelman ja siinä kuvattujen työvälineiden avulla pyritään madaltamaan kynnystä toteuttaa erilaisia taidehankkeita ympäri maakuntaa. Samalla edistetään prosenttiperiaatteen leviämistä ja hyväksymistä nykyistä laajemmin mukaan kuntien ja muiden organisaatioiden toimintaperiaatteisiin.

Varsinais-Suomen alueella vahvoja julkisen taiteen edistäjiä ovat kuntien lisäksi yksityiset yritykset, erilaiset yhdistykset ja yksityishenkilöt. Perinteinen julkisen taiteen rahoitusmuoto eli prosenttiperiaate on kuntaorganisaation päätöksellä voimassa Kaarinassa, Kemiönsaarella ja Salossa, mutta käytännössä periaatetta noudatetaan erityisesti uudisrakentamisen yhteydessä Turun lisäksi muutamissa alueen muissakin kunnissa säännöllisesti tai tapauskohtaisesti.

Varsinais-Suomen julkisen taiteen ohjelma on syntynyt suuren kysynnän pohjalta. Tammikuussa 2021 julkistetun, Taiteen edistämiskeskuksen tilaaman yleisötutkimuksen mukaan 72 prosenttia suomalaisista haluaa taidetta esille omaan arkiympäristöönsä. Turun kohdalla sama luku yltää 79 prosenttiin. Julkisella taiteella on todistetusti vahva kannatus yleisön parissa.

Ohjelma on julkaistu Turun kaupungin verkkosivuilla osoitteessa turku.fi/varsinais-suomen-alueellinen-vastuumuseo/julkisen-taiteen-ohjelma.