Suomen suurimman työttömyyskassan valtakunnallinen työttömyysaste on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Varsinais-Suomessa työttömyys laski toukokuussa toista kuukautta peräkkäin.
Uutiset

Varsinais-Suomen työttömyys jatkaa laskuaan

Suomen suurimman työttömyyskassan valtakunnallinen työttömyysaste on samalla tasolla kuin vuosi sitten. Varsinais-Suomessa työttömyys laski toukokuussa toista kuukautta peräkkäin.

YTK Työttömyyskassan jäsenistön työttömyysaste oli toukokuussa 6,77 %. Taso on lähes sama kuin huhtikuussa (6,69 %). Myös vuosi sitten, toukokuussa 2022, oltiin vastaavalla tasolla (6,96 %).

 
”Työttömyyden taso näyttäisi vakiintuvan, ja kesä alkaa yllätyksettömissä merkeissä. Hieman seitsemän alla keikkuva työttömyysprosentti näyttäisi olevan uusi normaali”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Varsinais-Suomessa työttömyys laski toista kuukautta peräkkäin. Maakunnan työttömyysaste oli toukokuussa 6,66 %, kun se huhtikuussa oli 6,86 % ja maaliskuussa 7,60 %.

 
Työttömyyden lasku oli Varsinais-Suomessa voimakkainta 40–59-vuotiaiden keskuudessa.

Viisikymppisten ja kuusikymppisten välillä suuri ero

Valtakunnallinen työttömyys laski nuorilla loivasti, mutta se nousi yli 55-vuotiaiden ikäryhmässä, jossa se näyttää vakiintuneen 12 prosentin tuntumaan. Toukokuussa yli 55-vuotiaiden työttömyysaste oli 12,2 %.  

 
Tarkemmassa ikäryhmien erottelussa 50–59-vuotiaiden työttömyys oli 6,52 % ja 60–69-vuotiaiden 17,44 %. 50–59-vuotiaiden työttömyys on siis YTK:n jäsenistön keskitasoa, mutta yli 60-vuotiailla yli kaksinkertainen.  

 
”Työmarkkinoiden haasteet näyttävät kasaantuvan yli 60-vuotiaille. Tämä välittyy datamme lisäksi myös jäsenkyselyistämme, joissa etenkin työuransa loppupuolella olevat kertovat uudelleentyöllistymisen vaikeuksista. Toimialojen ja koulutustasojen välillä on toki suuria eroja, mutta yleiskuva on valitettavasti tämä”, Auli Hänninen kertoo.  

Työttömyys kasvanut energia-alalla ja laskenut ympäristöalalla 

YTK:n aiempaa tarkempi data kertoo työttömyyden kehityksen myös toimialoittain. * Työttömyys on sen perusteella noussut energia-alalla, jonka ammattialakseen ilmoittaneiden keskuudessa työttömyysaste kohosi 1,38 prosenttiyksikköä edelliskuuhun verrattuna. Työttömyys on kasvanut lievästi myös finanssialalla, 0,74 prosenttiyksikköä.  

 
Työttömyys laski eniten ympäristöalalla. Siellä työttömyysaste aleni peräti 2,37 prosenttiyksikköä.  

  
* Ammattitieto on saatavissa vain sen ilmoittaneilta jäseniltä. Toimialan ilmoittaminen ei ole pakollista, eikä tieto päivity automaattisesti.