Handelsbanken ilmoitti viime viikolla myyvänsä liiketoimintojaan Oma Säästöpankille, S-Pankille ja Henki-Fennialle. Säästöpankkiryhmän mukaan kilpailu pk-yritysten talletuksista tulee kiristymään Oma Säästöpankin ostettua Handelsbankenin pk-yritysliiketoiminnan.
Uutiset

Säästöpankkiryhmä: Kilpailu pk-yritysten talletuksista kiristyy Handelsbanken-kaupan myötä

Handelsbanken ilmoitti viime viikolla myyvänsä liiketoimintojaan Oma Säästöpankille, S-Pankille ja Henki-Fennialle. Säästöpankkiryhmän mukaan kilpailu pk-yritysten talletuksista tulee kiristymään Oma Säästöpankin ostettua Handelsbankenin pk-yritysliiketoiminnan.

Suomen Pankin tilastot* osoittavat, että yritysten kassavarat ovat huvenneet kovaa tahtia alkuvuoden aikana. Vappuna yrityksillä oli pankkitileillä ja -talletuksissa yli kymmenen prosenttia vähemmän rahaa kuin vuodenvaihteessa, kun taas kotitalouksien osalta tilanne säilyi samalla ajanjaksolla ennallaan.

”Pudotus on normaalia heiluntaa suurempaa ja johtunee osin negatiivisista tekijöistä, kuten kustannusten noususta ja kysynnän hiipumisesta. Toisaalta osa yrityksistä on rahoittanut investointejaan kassavaroilla lainarahan sijaan ja ainakin Säästöpankkiryhmän yritysasiakkaat ovat myös siirtäneet maksuliiketileiltään rahaa rahastoihin alkuvuonna normaalia vilkkaammin.”, Säästöpankkiryhmän yritysasiakasliiketoiminnan liiketoimintajohtaja Manu Kauppila kommentoi.

Korkojen noustua pankkien jälleenrahoitus on kallistunut, ja tämä onkin jo näkynyt kiristyneenä kilpailuna tallettajista. Erityisesti henkilöasiakkaita on houkuteltu viime kuukausina korkeakorkoisilla määräaikaistalletuksilla. Kauppila uskoo kilpailun kiristyvän myös pk-yritysten puolella paitsi kassavarojen vähentymisen, myös Oma Säästöpankin Handelsbanken-kaupan myötä. Handelsbankeniin siirtyminen toisi muutoksia viime viikon uutisten mukaan noin 14 000 pk-yritysasiakkaalle.

”Handelsbankenista Oma Säästöpankkiin siirrettävillä pk-yrityksillä tulee joka tapauksessa muutoksia tileihin, tilinkäyttövälineisiin ja arkirutiineihin, joten tässä murroskohdassa moni pk-yritys arvioinee pankkisuhteensa uusiksi. Kun ottaa vielä huomioon, että Oma Säästöpankkiin siirtyvä yrityspuolen tase on talletuspainotteista, tulevat talletukset ja kassanhallintapalvelut korostumaan, kun eri pankkiryhmät lähestyvät näitä pk-yrityksiä.”

Säästöpankkiryhmässä viime viikon uutisointi on jo nyt näkynyt lisääntyneinä yhteydenottoina, sillä kaikki asiakkaat eivät tunnista Säästöpankkiryhmän ja Oma Säästöpankin eroa.

”Pörssilistatun ’pankkiserkkumme’ peliliike on näkynyt meillä siten, että osa Handelsbankenin pk-yritysasiakkaista on ollut itse meihin yhteydessä kysyäkseen lisätietoja liiketoimintakaupasta. Oma Säästöpankki on kuitenkin Säästöpankkiryhmän kilpailija ja vaikka toivomme heillekin menestystä, niin muistutamme asiakkaita tällaisissa tilanteissa omista vahvuuksistamme. Näitä ovat esimerkiksi nopea päätöksenteko, paikallinen palvelu molemmilla kotimaisilla kielillä ja uudet kassanhallintatuotteemme, kuten kesäkuussa lanseerattava Kassavahti.”

Pk-yritysten tilanne näyttää siis kaksijakoiselle – osalla yrityksistä jää päivittäisestä toiminnasta varoja yli rahastoihin siirrettäväksi, ja näiden asiakkaiden talletuksista kilpaillaan. Toisaalta konkurssien määrä** on lisääntynyt alkuvuonna, mikä kertoo yritysten lisääntyneistä vaikeuksista. 

”Konkursseillakin on usein yhteys kassanhallintaan. Yritykset eivät ajaudu konkurssiin läheskään aina huonon kannattavuuden takia, vaan myös siksi, että rahat loppuvat kassasta. Toisaalta, jos yritys tunnistaa vaikeudet ajoissa ja käy niistä keskustelua rahoittajan ja muiden taustajoukkojensa kanssa, voi vaikeudet kääntää helpommin voitoksi. Meillä se näkyy niin, että suuri osa varainhoidon palvelujemme asiakkaista on yrittäjätaustaisia. Säästöpankkiryhmässä tarjoammekin yrittäjille varainhoidon palveluja sekä heidän yrityksilleen tukea ja sparrausapua yrityksen toiminnan eri vaiheissa.”, Kauppila päättää.