Uutiset

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen lisäkysely: Osaavaa työvoimaa on vaikea löytää

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen aiemmin julkistamattomista tuloksista selviää, että osaavan työvoiman saatavuuteen liittyvät kysymykset ovat keskeinen haaste yritysten tavoitellessa kasvua ja kilpailukykyä. Marraskuun puolivälissä tehdyn kyselyn tulokset kertovat, että yrittäjien on erittäin vaikea löytää osaavaa työvoimaa. Maakuntaennusteen nyt julkistetuista tuloksista ja Varsinais-Suomen kasvumahdollisuuksista keskusteltiin tänään järjestetyssä Varsinais-Suomi Kasvuun 2022 -seminaarissa.

Varsinais-Suomen Yrittäjien ja Osuuspankkien alkuvuodesta julkaiseman vuoden 2022 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen tulokset osoittivat, että varsinaissuomalaiset yrittäjät lähtevät alkavaan vuoteen erittäin toiveikkaissa tunnelmissa. Maakuntaennusteen aiemmin julkaisemattomat tulokset osoittavat kuitenkin, että pullonkaulaksi myönteiselle talouskehitykselle saattaa aiheutua osaavan työvoiman saatavuus.

– Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastausten perusteella työmarkkinoiden kehitykseen liittyvä merkittävin yksittäinen tekijä, joka vaikuttaa yritysten kasvuun ja kilpailukykyyn, on osaavan työvoiman saatavuus, kertooVarsinais-Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja Hanna Munter.

Reilu viidennes vuoden 2022 Maakuntaennusteeseen vastanneista yrityksistä arvioi osaavan työvoiman saatavuuden heikentävän oman yrityksen kasvua ja kilpailukykyä. Samalla kuitenkin joka neljäs yritys arvioi, ettei työmarkkinoiden kehityksessä ole mitään tekijää, mikä olisi este kasvulle ja kilpailukyvylle. Yrittäjät näkevät myös, että työvoiman kustannusten nousu vaikuttaa kielteisesti kasvuun ja kilpailukykyyn, kun taas paikallisen sopimisen lisääntymisen arvioidaan vaikuttavan myönteisesti kasvuun ja kilpailukykyyn.

Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen vastaukset kertovat, että osaavaa työvoimaa on erittäin vaikea löytää. Kyselyyn vastanneista 39 prosenttia arvioi tämän olevan suurin haaste työvoiman saatavuuteen liittyen. Samalla kuitenkin joka neljäs vastaaja ilmoittaa, ettei hänen edustamansa yritys ole kokenut haasteita työvoiman saatavuudessa.

– Sosiaaliturvan uudistaminen siten, että työn vastaanottaminen olisi aina kannattavin vaihtoehto, on varsinaissuomalaisten yritysten mielestä selvästi kaikkein tärkein asia työvoiman saatavuuden parantamiseksi, kertoo OP Turun Seudun toimitusjohtaja Petteri Rinne.

Seuraavaksi tärkeimpinä tekijöinä työvoiman saatavuuden parantamisessa nousevat kevytyrittäjyyden kannustimien lisääminen ja ihmisten kannustaminen ammatinvaihtoon aloille, joilla on työvoimapulaa. Myös työperäisen maahanmuuton helpottaminen, koulutuspoliittiset toimet sekä ihmisten kouluttaminen aiempaa enemmän myös julkisilla varoilla saavat pienen kannatuksen työvoiman saatavuutta parantavina toimina.Tutustu vuoden 2022 Varsinais-Suomen Maakuntaennusteen e-julkaisuun ja tänään julkaistuihin tuloksiin tarkemmin osoitteessa www.maakuntaennuste.fi