Hankerahoitus
Kärkihankkeet painottuvat kolmeen teemaan: Sininen talous ja uudistuva teollisuus, Innovatiiviset ruokaketjut sekä Lääke-​ ja terveysteknologia.
Uutiset

Varsinais-Suomen liitto myönsi rahoitusta useille hankkeille – tässä lista

Etelä-​Suomen maakuntien ohjelmakauden 2021-​2027 ensimmäinen EAKR-​hankehaku (Euroopan aluekehitysrahasto) toteutui ajalla 12.5.-​16.6.2022. Hankerahoitusta esitetään maakuntaohjelman mukaisesti hankkeille, joiden painopisteitä ohjasivat maakuntaohjelma 2022–2025 sekä siihen liittyvä alueen älykkään erikoistumisen strategia.

Varsinais-​Suomen osalta maakuntaohjelman älykkään erikoistumisen kärjiksi on valittu seuraavat teemat:

 • Sininen talous ja uudistuva teollisuus
 • Innovatiiviset ruokaketjut
 • Lääke-​ ja terveysteknologia

Varsinais-​Suomen liiton käytössä oleva myöntövaltuus tässä haussa oli yhteensä 3,​41 miljoonaa euroa. Rahoitusta esitetään kymmenelle hankkeelle yhteensä 2 749 766 euron edestä:

 • Merimerkit; Lahden seudun kehitys Ladec OY,​ muut toteuttajat Turun yliopisto ja Posintra (Satakunta) 161 030 €
 • SOMA-​ Soteyksiköt terveysteknologiakehityksen mahdollistajana; Turun ammattikorkeakoulu,​ muut toteuttajat Yrityssalo Oy,​ Salon kaupunki,​ 233 932 €
 • SafeSea-​testialusta; Turun ammattikorkeakoulu Oy,​ muut toteuttajat Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi,​ Turku Science Park Oy Ab 342 590 €
 • Synteettisen terveysdatan testialusta; Turun yliopisto,​ muut toteuttajat Turku Science Park Oy Ab,​ Turun ammattikorkeakoulu Oy,​ Varsinais-​ Suomen Sairaanhoitopiiri ky 346 181€
 • ULLEVI-​ Uutta liiketoimintaa lämpöenergian varastoinnista; Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab,​ muut toteuttajat Turku Science Park Oy Ab,​ Åbo Akademi 353 425 €
 • ULLEVI-​Investointihanke; Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab 26 390 €
 • Next Level_​ Nokka kohti muutosjoustavaa ja kestävää kasvua; Ukipolis OY,​ muut toteuttajat Yrityssalo O,​ Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab,​ Kimitoöns kommun 510 656 €
 • Hybridikontti-​ Synteettisten uusiutuvien meripolttoaineiden tutkimusalusta; Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab 181 913 €
 • Hybridikontti-​ Synteettisten uusiutuvien meripolttoaineiden tutkimusalusta: investointiosio; Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab 114 188 €
 • SARA-​Kotimaisen saven käyttö ympäristöystävällisenä rakennusmateriaalina; Åbo Akademi,​ muut toteuttajat Turun ammattikorkeakoulu Oy Ab,​ Geologian tutkimuskeskus 479 461 €

Maakuntahallitus esittää Kestävää kasvua ja työtä 2014-​2020 Suomen rakennerahasto-​ohjelman EAKR-​kehyksestä rahoitusta myönnettäväksi kolmelle varsinaissuomalaiselle hankkeelle:

 • KAEV2 -​investointihanke; Turun ammattikorkeakoulu Oy, 214 200 euroa.
 • TEHOTEKO-​ROC lisäinvestointi; Turun ammattikorkeakoulu Oy, 77 000 euroa
 • Green 3D printing TCBC-​ Tutkimusinfrastruktuurin kehittäminen; Turun yliopisto, 51 600 euroa.

Interreg Baltic Sea Region 2021–2027 rahoitushausta on myönnetty rahoitus BALTIC SEA2LAND (Fostering integrated governance for the joint sustainable use of human and nature capital in the near shore zone) -​hankkeelle:

Hankkeen partnerina Suomessa toimii Varsinais-​Suomen liitto,​ joka merialuesuunnitteluyhteistyön koordinaatioliittona edustaa hankkeessa rannikon maakuntien liittoja.  Hankkeen toteutusaikataulu on 1.1.2023–31.12.2025 ja budjetti on 3 447 155,​80 euroa.

BALTIC SEA2LAND -​hanke tukee merialuesuunnitelmien ja rannikkostrategian alueellista toteutusta. Hankkeessa toteutetaan alueellisia tapaustutkimuksia kaikilla Suomen merialuesuunnittelualueilla.

Tapaustutkimusten avulla on tarkoitus saattaa yhteen alueen merialuesuunnittelun,​ merenhoidon ja vesienhoidon viranomaisia,​ sekä merellisten elinkeinojen harjoittajia ja asiantuntijoita. Samalla luodaan käytännönläheiset toimintamallit merialuesuunnitelmien ja rannikkostrategian alueelliselle toteuttamiselle.

Hankkeen partnerit koostuvat Itämeren maiden kansallisista,​ alueellisista ja paikallisista edustajista. Hankkeen vetäjä on Ministry of Environmental Protection and Regional Development (MoEPRD,​ Latvia) ja muina partnerimaina ovat Suomen lisäksi Viro,​ Liettua,​ Puola ja Saksa. VASAB ja HELCOM,​ sekä Suomesta ympäristöministeriö,​ Kymenlaakson liitto,​ Pohjanmaan liitto,​ Pohjois-​Pohjanmaan liitto ja Lapin liitto ovat hankkeessa mukana seuraajajäseninä. 

Valuma-​aluetason vesienhallinnalla kuivuusriskien hallintaa -​pilottihankkeen tavoitteena on tuottaa monistettava esimerkki siitä,​ miten toteutetaan vesienhallinnan,​ ja etenkin valumavesien pidättämisen avulla valuma-​alueella kuivuusriskejä vähentäviä toimia:

Kuivuusriskeissä tarkastellaan erityisesti riskejä maataloustuotannolle ja huomioidaan myös se,​ ettei ympäristön tila heikkene.

Pilottihanke toteutetaan Aurajoen valuma-​alueella Paattistenjoella Maarian altaan yläpuolisella alueella. Pilottialue kuuluu Saaristomeren valuma-​alueeseen.

Pilottialueelle ehdotetaan ja suunnitellaan konkreettisia vesienhallinnan toimenpiteitä,​ joilla pyritään tasaamaan virtaamahuippuja ja tuottamaan viljelijöille mahdollisuus kasteluun kesän kuivimpina aikoina,​ kuitenkin huomioiden kasteluvesistön ekologinen tila. Ehdotetut toimenpiteet ylläpitävät myös luonnon monimuotoisuutta.

Valonia ja Varsinais-Suomen ELY-keskus osoittavat hankkeeseen työaikaa. Hankkeen toteutusaika on 1.11.2022 -​ 31.10.2024 ja budjetti 250 134 €.

Muutoksia maakuntavaltuuston jäsenistössä:

Auran kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston jäseneksi Laura Alikeskikylän Sanna Laineen tilalle.

Pöytyän kunnanvaltuusto on valinnut maakuntavaltuuston varajäseneksi Juha Pihtilän Katri Keloniemen tilalle. Kaikki valinnat koskevat jäljellä olevaa toimikautta.

Pääset tutustumaan Varsinais-Suomen liittoon tästä.

Maakuntastrategia

Älykkään erikoistumisen strategia