Ilmastokokous 2022
Tunnin junan ja lähijunien sujuvien vaihtoyhteyksien avulla maakunnan yhteydet pääkaupunkiseudulle vahvistuvat, mikä lisää lähijunien matkustajapotentiaalia, laventaa työssäkäyntialuetta ja kasvattaa siten elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksia. Tunnin junaan kuuluva kaksoisraide Turun ja Salon välillä on edellytys tämän suunnan lähijunaliikenteen syntymiselle, korostaa Turun pormestari Minnan Arve.
Uutiset

Varsinais-Suomen kuntajohtajien yhteinen kannanotto: Varsinais-Suomen lähijunaliikennettä tulee kehittää alueen elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja autoilun tarpeen vähentämiseksi

Varsinais-Suomi on Suomen tiheimmin asuttuja maakuntia ja Turun seutu yksi Suomen kolmesta kasvukeskuksesta. Maakunnassamme on vajaakäytöllä suuri määrä ratayhteyksiä, jotka ovat otettavissa lähijunaliikenteen käyttöön ja Raision-Turun-Loimaan välinen rata näistä nopeimmin.

Intercity-junien liikennöinti on laajennettavissa Turusta Raision kautta Naantaliin saakka, puhumattakaan Tunnin junan potentiaalista. Uusikaupungin-Turun radan kaupungeilla ja kunnilla sekä Turun-Loimaan välin kunnilla on vahva tahtotila maakunnan paikallisjunaliikenteen edistämiseksi.

Paikallisjunaliikenne tukee vahvasti Tunnin junaa, maakunnan elinvoimaisuutta ja ilmastotavoitteita

Tavoitteena on kehittää Varsinais-Suomen sisäisiä ja ulkoisia yhteyksiä. Samalla edistetään Tunnin junaa ja sitä tukien lähijunaliikenteen edellytyksiä lisäämällä muun muassa uusia seisakkeita, asemapaikkoja ja liityntäpysäköintiä.

Uusikaupunki-Turku-Tampere reitille sekä Tunnin junan myötä Turun-Helsingin radanvarsikuntiin on mahdollista kehittää lähijunaliikennettä. Kaukoliikenteen uusia pysähdyspaikkoja tulevaisuudessa voi olla esimerkiksi Turun Urusvuoressa, Raision Nuorikkalassa, Naantalissa, Liedossa, Aurassa, Kyrössä ja Paimiossa. 

– Varsinais-Suomen taajamajunaliikenteen kehittäminen on erittäin tärkeää maakunnan vetovoiman, kuntien elinvoimaisuuden, ilmastotavoitteiden ja maakunnan sisäisen liikenteen sujuvuuden kannalta. Raiteet tulevat jo nyt Raisioon, juna-asema on mahdollista rakentaa vuonna 2024 ja käyttäjiä löytyy; enää tarvitaan juna, toteaa Raision kaupunginjohtaja Eero Vainio.

Lähijunaliikenne on kriittinen kärkihanke myös työllisyydelle

Etenkin Uusikaupungin-Raision-Turun ja Loimaan-Turun välisissä kunnissa sekä Naantalissa matkustajajunaliikenteen kehittäminen koetaan elinvoimaisen tulevaisuuden kannalta kriittiseksi kärkihankkeeksi, johon ollaan halukkaita panostamaan.

– Turun ja Helsingin välinen nopea raideyhteys ja maakunnan lähijunaliikenne tukevat kiinteästi toisiaan. Tunnin junan ja lähijunien sujuvien vaihtoyhteyksien avulla maakunnan yhteydet pääkaupunkiseudulle vahvistuvat, mikä lisää lähijunien matkustajapotentiaalia, laventaa työssäkäyntialuetta ja kasvattaa siten elinkeinoelämän menestymismahdollisuuksia. Tunnin junaan kuuluva kaksoisraide Turun ja Salon välillä on edellytys tämän suunnan lähijunaliikenteen syntymiselle, korostaa Turun pormestari Minnan Arve.

Tampereen suunta voitava hyödyntää sekä elinkeinoelämän että matkailun hyväksi

– Varsinais-Suomi omaa väestöpotentiaalia ja halua raideliikenneyhteyksien kehittämiseen lähijunaliikenteestä aina Helsinkiin ja Tampereelle asti. Radanvarren kunnissa on monipuolisia mahdollisuuksia sekä lähi- että kaukojunaliikenteen hyödyntämiseen. Elinkeinoelämän ja matkailun näkökulmasta raideliikenneyhteyksien parantuminen on ensiarvoisen tärkeää, toteaa Naantalin kaupunginjohtaja Laura Leppänen omassa lausunnossaan.

Uusikaupunki-Turku-välillä on nykyisellään sähköistetty raideyhteys muttei lainkaan henkilöjunaliikennettä. Lähi- tai kaukojunaliikenne Raisioon ja muihin Uudenkaupungin radan kuntiin olisi mahdollista heti, kun sopiva seisake on rakennettu ja yhteysvälille löytynyt liikennöitsijä. 

Nykyinen kaukojunaliikenne Tampereen ja Turun välillä puolestaan kulkee suuntaansa seitsemän kertaa päivässä. Tämä jättää parantamisen varaa Tampereen ja Turun väliseen saavutettavuuteen ja erityisesti pienempien radanvarsikuntien joukkoliikenneyhteyksiin.

Raideliikennettä kehitettävä, jotta nyt välttämätöntä yksityisautoilua voidaan vähentää

Puutteellisten yhteyksien vuoksi radanvarsikuntien pendelöinti ja muu liikenne on huomattavan usein yksityisautoilun varassa. Kun pyritään kestävään aluerakenteeseen ja ilmastoystävälliseen liikennejärjestelmään, raideyhteyksillä on nyt ja tulevaisuudessa merkittävä rooli.

Radanvarsikuntien kuntajohtajat näkevät henkilöjunaliikenteen edellytysten parantamisen monin tavoin tärkeäksi:

– Uusikaupunki pyrkii omalta osaltaan tekemään tarvittavat toimet, joita henkilöjunaliikenteen aloittaminen edellyttää reitillä Turku-Raisio-Masku-Nousiainen-Mynämäki-Vehmaa-Uusikaupunki. Liikenteen alkaessa yhteys Suomen kasvukolmioon paranee ja tämäkin liikennevirta synkronoi muun liikennejärjestelmän ja myös Tunnin junan kanssa, kun se valmistuu, Uudenkaupungin kaupunginjohtaja Atso Vainio toteaa.

– Toteuttamisvalmiudet rataosalla ovat hyvät: ratakapasiteettia on, puitteet seisakkeille ovat yleisesti ottaen hyvät, väestöpohja riittävä ja ennen kaikkea tahtotila vahva, huomauttaa Loimaan kaupunginjohtaja Jari Rantala Turun ja Tampereen välisen rataosuuden kehittämisestä.

Varsinais-Suomen kaupungit, kunnat ja maakuntaliitto tekevät yhteistyötä Väyläviraston kanssa, jotta saadaan riittävä tietopohja uusien seisakkeiden kehittämistarpeista ja tarvittavista investoinneista ja junaliikenteen rahoitustarpeesta. Varsinais-Suomen kuntajohtajat kannustavat liikenneoperaattoreita olemaan aktiivisia ja vetoavat valtiota ja Väylävirastoa ripeästi mahdollistamaan osaltaan taajamajunaliikenteen toteutumisen.