Startup-yhteisö
Investointi- ja kasvupotentiaali on niin valtava, että nykyisen ja tulevien hallitusten tulisi varmistaa, että toimintaympäristöä kehitetään myönteiseen suuntaan ja 4 prosentin tavoite Suomen T&K-investoinneissa saavutetaan, sanoo Startup-yhteisön ekonomisti Youssef Zad.
Uutiset

Startup-yhteisön liikevaihto kasvussa 4,8 mrd. euroon tänä vuonna – T&K-investoinnit arviolta kolminkertaistuvat vuoteen 2025 mennessä

Suomen startup-yhteisön tänään julkaistun startup-barometrin mukaan yhteisön jäsenyritysten liikevaihdon odotetaan nousevan jopa 4,76 miljardiin euroon tänä vuonna. Kotimaisten kasvuyritykset suhtautuvat myös positiivisesti tulevaan kasvuun; esimerkiksi T&K-investointien arvioidaan nousevan merkittävästi jopa ennätykselliseen 592 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä.

Neljä kertaa vuodessa tehtävän startup-barometrin mukaan Suomen startup-yhteisön jäsenet suhtautuvat positiivisesti tulevaisuuteen ja oman liiketoimintansa kasvuun huolimatta ympäröivästä talous- ja turvallisuustilanteesta. 

Erityisesti yritykset panostavat nyt tutkimus- ja kehitystoimintaan

Yhteisön jäsenyritykset arvioivat vuonna 2021 investoineensa tutkimukseen -ja kehitykseen noin 203 miljoonaa euroa, ja arvio vuodelle 2025 on jopa ennätykselliset 592 miljoonaa. 

– Epävarmuustekijöistä huolimatta suunta on selvä; kotimaiset kasvuyritykset tulevat jatkossa panostamaan merkittävästi tutkimus- ja kehitystoimintaan. Vuoden 2025 tavoitteet ovat ennätykselliset ja kertovat yhteisömme jäsenten positiivisesta uskosta tulevaisuuteen, summaa Suomen startup-yhteisön ekonomisti Youssef Zad.

– Investointi- ja kasvupotentiaali on niin valtava, että nykyisen ja tulevien hallitusten tulisi varmistaa, että toimintaympäristöä kehitetään myönteiseen suuntaan ja 4% tavoite Suomen T&K-investoinneissa saavutetaan. Samaan aikaan tulee muistaa osaajien rooli T&K-investoinneissa. Jos T&K-raha on formula-auto, tarvitsemme Suomeen osaavia kuskeja – huippuosaajia maailmalta, jatkaa Zad. 

Tulevaisuudessa työpaikat ja viennin mukanaan tuomat eurot tulevat Suomeen kasvuyrityksistä

Barometrin tulosten mukaan Suomen startup-yhteisön jäsenten näkemys omasta taloustilanteesta säilyy vahvana, mutta luotto ympäröivään taloustilanteeseen on heikentynyt merkittävästi, jopa romahtanut.

Suomalaiset startup-yritykset uskovat vahvasti omaan kykyynsä selviytyä. Kotimaiset startupit ovat reagoineet nopeasti sopeuttamalla toimintaansa ja pyrkineet parantamaan kannattavuuttansa, joka on johtanut siihen, että kotimainen kasvuyrityskenttä voi hyvin ja kasvaa.

– Tästä kannattaa nyt päättäjien ottaa onkeensa ja mahdollistaa suomalaisten yrittäjien kasvutahto rakentamalla Suomesta aidosti maailman paras maa perustaa ja kasvattaa yrityksiä. Tulevaisuudessa työpaikat ja viennin mukanaan tuomat eurot tulevat Suomeen mitä suuremmassa määrin kasvuyrityksistä. Tämä on tärkeää tiedostaa myös päätöksenteossa ja tehdä kaikkemme, että tämä talouden kolmas kivijalka nousee perinteisten teollisuuden alojen, metsän ja metallin rinnalle, kertoo Riikka Pakarinen, Suomen startup-yhteisön toimitusjohtaja. 

– Meidän tulee tehostaa entisestään huippuosaajien houkuttelemista Suomeen. Maahantulon, työlupien saannin, pankkitilien avaamisen tai englanninkielisten koulupaikkojen saatavuuden on oltava maailman sujuvinta. Hyvä ei tässä kilpailussa riitä. Esimerkiksi nyt kaavailtu exit-vero iskee pahasti sekä osaajien houkutteluun, että Suomen maakuvaan ulkomailla, tiivistää Pakarinen osaajien merkityksen.

Startup-barometri lyhyesti:

  • Yhteisön yritysten liikevaihto kasvaa kohisten. Startup-barometrin mukaan yhteisön jäsenyritysten liikevaihdon nousevan, jopa 4,76 miljardiin euroon vuonna 2022. Aikaisempaan vuoteen verrattuna  kasvua on arviolta 32 prosenttia.
  • T&K-investointien arvioidaan nousevan noin 600 miljoonaan euroon vuoteen 2025 mennessä, joka tarkoittaa 190 prosentin kasvua vuoteen 2021 verrattuna. 
  • Yritysten usko oman yrityksen kasvuun koetaan edelleen vahvana, mutta usko ympäröivään taloustilanteeseen on romahtanut
  • Ukrainan sodan vaikutus
  • Barometrin teemakysymyksenä kartoitettiin tarkemmin, miten startupit ja pääomasijoitusyhtiöt näkevät Ukrainassa käytävän sodan vaikuttavan liiketoimintaansa ja tulevaisuuden näkymiin. Valtaosa vastaajista ei kokenut sodasta olleen vaikutuksia, mutta kuitenkin 40 prosenttia vastaajista arvio sodan heikentävän rahoituksen saatavuutta tulevan kolmen kuukauden aikana. Jos sota jatkuu, on mahdollista että myös Suomen houkuttelevuus sijoituskohteena heikkenee Venäjän naapurimaana. 
  • Startupit arvioivat, että Ukrainan sodalla ei ole merkittäviä vaikutuksia työvoiman saatavuuteen keskimäärin, mutta vaikutusten arvioidaan olevan kielteisiä rahoituksen saatavuuteen
  • Barometriin vastasi 105 Suomen startup-yhteisön jäsenyritystä