Kasitien kehittäminen
Talousarvioaloitteissa ehdotetaan määrärahaa Turun kehätien, valtateiden 8, 9 ja Kaarinan läntisen ohitustien toteuttamiseen sekä Salon itäisen ohikulkutien suunnitteluun.
Uutiset

Varsinais-Suomen kansanedustajat jättivät talousarvioaloitteita alueen kehittämiskohteista

Varsinais-Suomen kansanedustajaryhmä on jättänyt yhteisiä talousarvioaloitteita valtion vuoden 2023 budjetin valmisteluun. Talousarvioaloitteet tukevat edunvalvonnan tavoitteita maakunnan saavutettavuudesta ja kestävästä kehityksestä.

Talousarvioaloitteissa ehdotetaan määrärahaa Turun kehätien, valtateiden 8, 9 ja Kaarinan läntisen ohitustien toteuttamiseen sekä Salon itäisen ohikulkutien suunnitteluun.

– Investoinnit liikenteen sujuvuuteen maakunnan satamien ja valtateiden välillä sekä telakan ja autotehtaan saavutettavuuden vahvistaminen ovat olennaisimpia Varsinais-Suomen menestymisen kannalta, kansanedustajaryhmän puheenjohtaja Vilhelm Junnila (ps) sanoo.

– Liikenneturvallisuusinvestointien on oltava myös julkisen rahan prioriteetteja. Uudenkaupungin ja Laitilan välinen kevyen liikenteen väylä on saatava viipymättä rakennettua, Junnila jatkaa.

Kansanedustajaryhmä edellyttää aloitteessaan Uudenkaupungin ja Laitilan taajamien välisen kevyen liikenteen väylän rakentamisen lisäksi Saariston rengastielle pyörätietä Nauvossa.

Lisäksi kansanedustajaryhmä vaatii rahoitusta Saaristomerelle.

– Hallituksen Saaristomeri-ohjelman tiekartassa tunnistetaan merkittäviä vesiensuojelutoimenpiteitä, joiden rahoituksessa ja toimeenpanossa on puutteita. Tiekartan 18 miljoonan euron rahoitusta ei löydy budjetista. On syytä ryhtyä sanoista tekoihin ja korvamerkitä rahoitus talousarvioon. Tarpeellisia toimia ovat esimerkiksi lannan siirto ja maanparannusaineiden laajentaminen, kansanedustajaryhmän varapuheenjohtaja Saara-Sofia Sirén (kok) sanoo.

Maakunnalle ja koko Etelä-Suomelle tärkeä Tunnin juna on hyvässä suunnittelutilanteessa, eikä hanke vaadi rahaa ensi vuoden budjetista. Raideliikenteen kehittämiseen ehdotetaan kuitenkin rahoitusta paikallisjunien osalta.  

– Paikallisjunaliikenteen käynnistämiseksi Liikenne- ja viestintäministeriön ostamaa liikennettä voisi laajentaa Varsinais-Suomeen. Tällä saataisiin alulle Turun ja Uudenkaupungin, Loimaan sekä Salon välinen paikallisjunaliikenne, Sirén esittää.

Kansanedustajaryhmän seuraavat talousarvioaloitteet ovat luettavissa tiedotteen liitteenä:

  • E18 Turun kehätien parantaminen
  • Valtatie 8 Laitilan kiertoeritasoliittymä
  • Valtatie 9 Lieto–Aura
  • Kaarinan läntinen ohitustie
  • Salon itäinen ohikulkutie (2. vaihe)
  • Varsinais-Suomen lähijunaliikenne
  • Saaristomeren tilan parantaminen
  • Uusikaupunki–Laitila kevyen liikenteen väylä

Varsinais-Suomen liitto on maakunnan liitto, jonka tehtävänä on alueen kehittäminen, yhteistyön rakentaminen ja tulevaisuuden suunnittelu yhteistyössä kuntien, korkeakoulujen, viranomaisten, yritysten ja järjestöjen kanssa. Haluamme olla vahva alueen ääni ja paras liittolainen kumppaneillemme. Alueen 27 kuntaa omistavat meidät.

Liitteet