Turun tiedepuisto
Yhtiö voi ottaa nyt Mäkisen johdolla aiempaa laajemmin vastuuta sekä koko Turun Tiedepuiston strategisesta kehittämisestä että yksittäisistä kehityshankkeista.
Nimitykset

Ari Mäkinen Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtajaksi

Rakennusinsinööri Ari Mäkinen on valittu Turun teknologia- ja tiedepuisto Oy:n toimitusjohtajaksi 19.9.2022 alkaen. Mäkinen on toiminut aiemmin mm. Lujatalon aluejohtajana Lounais-Suomessa, VR-Yhtymän kiinteistöjohtajana ja Keskon kiinteistöpäällikkönä.

– Arilla on paljon kokemusta kiinteistökehityshankkeista niin rakennusliikkeen, kiinteistön omistajan kuin käyttäjänkin näkökulmista, toteaa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jarkko Virtanen.

Yhtiö voi Virtasen mukaan ottaa nyt Arin johdolla aiempaa laajemmin vastuuta sekä koko Turun Tiedepuiston strategisesta kehittämisestä että yksittäisistä kehityshankkeista.  

Turun Tiedepuisto -kärkihanke on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista ja tärkeä osatekijä Turun vetovoimaisuuden ja kilpailukyvyn kehittämisessä. Hankkeen tavoitteena on luoda uusilla verkostomaisilla toimintamalleilla kansainvälisesti kiinnostava ja rohkean kokeileva osaamiskeskittymä, joka on toiminnoiltaan monipuolinen ja logistisesti vetovoimainen.

Kupittaan ja Itäharjun yhdistäminen yhdeksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi on keskeinen alkuvaiheen tavoite, minkä lisäksi koko aluetta koskevan vision päivittäminen luo pohjaa tulevien vuosien etenemiselle.

– Olen kiitollinen minulle osoitetusta luottamuksesta tultuani valituksi tehän tehtävään, toteaa toimitusjohtaja Ari Mäkinen.

– Hankekokonaisuus on valtavan iso, mutta samalla äärimmäisen mielenkiintoinen ja tulen osaltani panostamaan siihen, että erilaisten kumppanuuksien ja yhteistyön kautta hanke etenee toteutukseen luoden Turkuun uuden osaamis- ja innovaatiokeskittymän, uusia työpaikkoja ja viihtyisää asumisen ympäristöä, Mäkinen toteaa.