Suomen Pankki
Suomessa toimivien pankkien yrityksille myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 64,5 mrd. euroa elokuun 2022 lopussa. Lainakanta kasvoi 1,8 mrd. euroa elokuussa 2022.
Uutiset

Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon

Yrityslainoja on nostettu poikkeuksellisen paljon (28 mrd. euroa) edellisten 12 kuukauden aikana. Uudet nostot kasvoivat erityisesti energia- ja teollisuusyritysten rahoitustarpeen vuoksi. Kahdentoista kuukauden liukuva summa kasvoi yhteensä 12,9 mrd. euroa vuodentakaisesta. Tästä energiayritysten lainojen osuus oli 5,3 mrd. euroa ja teollisuusyritysten 5,1 mrd. euroa.

Elokuussa 2022 uusia yrityslainoja nostettiin runsaasti (3,3 mrd. euroa) Suomessa toimivista luottolaitoksista. Uusien nostettujen lainojen keskikorko laski heinäkuusta ja oli elokuussa 1,59 %, mikä johtui suurien eli yli miljoonan euron lainojen korkojen laskusta. Elokuussa suuria lainoja nostettiin 2,9 mrd. euron edestä, mikä on 87 % kaikista yrityslainanostoista. Uusien suurien lainojen keskikorko oli 1,26 % elokuussa. Uusia lainoja nostivat elokuussa pääasiassa teollisuustoimialat.

Suomessa toimivien pankkien yrityksille myöntämien lainojen kanta oli yhteensä 64,5 mrd. euroa elokuun 2022 lopussa. Lainakanta kasvoi 1,8 mrd. euroa elokuussa 2022. Vuodentakaisesta lainakanta kasvoi 7,2 mrd. euroa. Elokuussa 2022 yrityslainakannan vuosikasvuvauhti oli 13,2 %. Samalla hoitamattomien lainojen suhde koko lainakantaan pieneni. Hoitamattomien lainojen osuus lainakannasta oli 1,6 % elokuussa 2022, kun se vuosi sitten vastaavana aikana oli 2,4 %.

Kotitalouksien asuntolainat

Suomalaiset kotitaloudet nostivat elokuussa 2022 uusia asuntolainoja 1,5 mrd. euron edestä, mikä on 288 milj. euroa vähemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Uusista asuntolainoista sijoitusasuntolainoja oli 8,6 %. Asuntolainojen kanta oli elokuun 2022 lopussa 107,9 mrd. euroa ja asuntolainakannan vuosikasvu 2,3 %. Sijoitusasuntolainojen osuus asuntolainakannasta oli 8,2 %. Suomalaisten kotitalouksien lainoista oli elokuun lopussa kulutusluottoja 17,0 mrd. euroa ja muita lainoja 18,2 mrd. euroa.

Asuntoyhteisöt nostivat uusia lainoja elokuussa 449 milj. euron edestä. Uusien nostettujen asuntoyhteisölainojen keskikorko oli 1,98 % elokuussa. Asuntoyhteisöille myönnettyjen lainojen kanta oli elokuun lopussa 41,3 mrd. euroa.

Suomalaisten talletukset

Suomalaisten kotitalouksien yhteenlaskettu talletuskanta oli elokuun 2022 lopussa 113,1 mrd. euroa ja talletusten keskikorko 0,03 %. Talletuskannasta oli yön yli ‑talletuksia 104,1 mrd. euroa ja määräaikaistalletuksia 2,1 mrd. euroa. Uusia määräaikaisia talletussopimuksia suomalaiset kotitaloudet solmivat elokuussa 70 milj. euron edestä. Uusien määräaikaistalletusten keskikorko oli elokuussa 1,14 %.

Suomalaisten lainat

Tiedotteen pohjana olevat tilastoluvut ja ‑grafiikka ovat luettavissa myös Suomen Pankin verkkosivuilla osoitteessa https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/rahalaitosten-tase-lainat-ja-talletukset-ja-korot/.