Maisemaa Paraisten Korppoon Österskärin alueelta. © Antti Palmunen
Uutiset

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hankkinut 360 hehtaaria alueita luonnonsuojeluun Paraisten Korppoon Österskärin alueelta

Saaristoluonnon ja merilinnuston kannalta merkittävä aluehankinta täydentää alueen kansallispuistoa yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.

Varsinais-Suomen ELY-keskus on hankkinut valtion omistukseen suojeltavaksi alueita Paraisten Korppoon Österskärin alueelta. Kaupalla hankitaan yksi kokonainen kiinteistö, jonka kokonaispinta-ala on 360 hehtaaria. Tästä kokonaisuudesta saaria eli maa-aluetta on n. 11 hehtaaria ja vesialuetta n. 349 hehtaaria. Maa-alueet ja saaret kuuluvat Natura 2000 -verkostoon. Kiinteistökokonaisuuden vesialueet eivät ole Natura-aluetta, mutta vesialueet hankitaan osaksi kansallispuistoa. Hankittavat vesialueet rajautuvat kansallispuistoon ja tällä hankinnalla täydennetään kansallispuistoa yhtenäiseksi. Alue on saaristoluonnon ja merilinnuston kannalta valtakunnallisesti merkittävä.

Hankittavan kiinteistön pääsaari on Sundkläpparna, joka on yleiskaavassa luonnonsuojelualuetta (SL-alue), jolla on rakennusoikeutta. Sundkläpparnan saarella on aikoinaan sijainnut säveltäjä Juha Vainion taitelijaresidenssi. Sittemmin kiinteistö on kuitenkin siirtynyt toiselle yksityiselle omistajalle, joka on ollut myötämielinen alueiden suojelemiselle. Kauppakirja kiinteistön hankinnasta valtiolle luonnonsuojeluun on allekirjoitettu 27.10.2023.