Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista.
Uutiset

Maksuajat saatava kuriin

Pienten koneyritysten pitäminen asiakkaan pankkina maksuaikoja pidentämällä on maksuaikalain vastaista. Tällaisesta suurten yritysten harjoittamasta maksusuoritusten kreikkalaistamisesta on päästävä eroon, vaati puheenjohtaja Markku Suominen avatessaan Koneyrittäjien liittokokouksen Savonlinnassa.

Koneurakointialoilla on tyypillistä, että konetyöpalveluita tuottavat koneyritykset ovat pieniä suhteessa palveluja ostavaan asiakkaaseen.  Usein palveluiden tuotantoketjut ovat pitkiä ja koneyritys on alihankintaketjun loppupäässä.

Maarakennusalan suuret asiakkaat tyypillisesti vaativat pitkiä, jopa 60 päivän maksuaikoja, vaikka ne itse ovat saaneet maksun esimerkiksi tilaavalta ELY-keskukselta 21 päivän maksuajalla. Maksuaikojen pidentäminen pienten koneyritysten käyttämiseksi asiakkaan pankkina on maksuaikalain vastaista. Tässä mallia voisi ottaa puunkorjuusta, jossa vaikka Metsä Group ja UPM eivät ole sortuneet tällaiseen vedätykseen.

Lainsäädäntö kaipaa selventämistä sekä viranomaisvalvontaa, jotta ongelmasta päästään kattavasti eroon. Yksipuolisesti sanellut pitkät maksuajat eivät ole kenenkään etu, vaan niihin on puututtava.

Nyt kun korot ovat nousseet merkittävästi ja taloudellinen tilanne on kiristynyt, ongelma korostuu entisestään.  On kaikkien etu, että maksuliikenne toimii joutuisasti.