Biokaasuterminaalin avulla Uudenkaupungin tehtaasta tulee hiilineutraali.
Uutiset

Valmet Automotive rakentaa biokaasuterminaalin Uudenkaupungin tehtaalle

Valmet Automotive on allekirjoittanut sopimuksen biokaasuterminaalin rakentamisesta Uudenkaupungin tehdaskiinteistölle. Terminaali on tärkeä osa yrityksen strategista kestävän kehityksen ohjelmaa, ja sillä on ratkaiseva merkitys Uudenkaupungin tehtaan hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisessa.

Valmet Automotiven tavoite on hiilineutraali tuotanto Uudenkaupungin tehtaalla vuoden 2021 loppuun mennessä. Tehtaan hiilidioksidipäästöt aiheutuvat maalaamon uuneissa käytettävästä kevyestä polttoöljystä, ja juuri nämä päästöt tullaan poistamaan biokaasun käyttöönotolla. Toistaiseksi tehtaan hiilidioksidipäästöt kompensoidaan sertifioiduilla kompensaatiohankkeilla.

Biokaasuhankkeen myötä autotehtaan maalaamon uunien lämmitykseen käytettävä kevyt polttoöljy korvataan maa- ja biokaasulla. Kaasuterminaalissa tullaan aluksi käyttämään nesteytettyä maakaasua (LNG), mutta niin pian kuin maalaamon toiminnan vaatima määrä biokaasua on saatavilla, tavoitteena on siirtyä pelkästään biokaasun käyttöön.

Kaasuterminaalista rakennetaan käyttöputkisto maalaamoon ja samalla maalaamon uunien lämmitysjärjestelmä uudistetaan, mikä myös osaltaan parantaa toiminnan energiatehokkuutta. Kokonaisuudessa biokaasuhankkeen arvioidaan vähentävän Uudenkaupungin tehtaan energiankulutusta noin 5-10 prosenttia nykytasosta.-

-Biokaasuterminaali on uusin osoitus sitoutumisestamme kestävään kehitykseen. Siirryimme Uudenkaupungin tehtaalla fossiilivapaaseen sähköön 2019 ja uusiutuvilla raaka-aineilla tuotettuun kaukolämpöön 2020. Biokaasuterminaalin avulla teemme tehtaastamme hiilineutraalin, kertoo Valmet Automotiven valmistusliiketoiminnan johtaja Pasi Rannus.

Biokaasuterminaalin maanrakennustyöt Valmet Automotiven Uudenkaupungin tehdasalueella käynnistyvät mahdollisimman pikaisesti. Kyseessä on 120 kuutiometrin suuruinen nesteytetyn maa- ja biokaasun varasto- ja höyrystysterminaali, joka tuottaa energiaa tehtaan tarpeisiin. Terminaali otetaan suunnitelmien mukaan käyttöön vuoden 2022 jälkimmäisellä puoliskolla.