"Perhevapaan ja yritystoiminnan yhdistäminen on usein valitettavan iso haaste."
Uutiset

Nämä vakuutusasiat yrittäjävanhemman on pohdittava ennen perheenlisäyksen saamista

Kun yrittäjä on saamassa perheenlisäystä, hänen mielessään pyörii paljon asioita. Kokosimme tärkeimmät yrityksen vakuutuksiin ja omaan henkilöturvaan liittyvät asiat, joita tuleva yrittäjävanhempi pohtii elämänmuutoksen edessä.

Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo, että yrityksen toimintaa tulisi suunnitella hyvissä ajoin ennen perhevapaan alkua, jotta poikkeukselliseen tilanteeseen on mahdollista varautua.

– Perhevapaan ja yritystoiminnan yhdistäminen on usein valitettavan iso haaste, ja valtaosa yrittäjistä pyrkii jatkamaan yritystoimintaansa perhevapaansa aikana. Luonnollisesti yrityksen toimiala ja koko vaikuttavat siihen, miten hyvin yritystoiminnan ja perhevapaan yhdistäminen onnistuvat. Ensi elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus helpottaa merkittävästi yrittäjän perhevapaiden ja yritystoiminnan yhdistelemistä, Mäkelä kuvailee.

Ensinnäkin, kaikki yrityksen vakuutukset olisi hyvä käydä asiantuntijan kanssa läpi ennen perhevapaalle jäämistä. Turhia vakuutuksia ei kannata jättää voimaan, mutta ei myöskään maksaa turhista. Toisaalta yrittäjän oma vakuutusturva kannattaa sovittaa uuteen tilanteeseen sopivaksi. Yrityksen kautta otettujen henkilövakuutuksien voimassaolo mietityttää monia.

– Mitään uusia vakuutuksia ei varsinaisesti ole pakko ottaa perhevapaalle jäädessään, mutta lapsen syntymä on yksi niitä elämäntilanteita, joissa jokaisen kannattaa pysähtyä tarkastelemaan oman talouden tukipilareita. Onko taloudessa riittävästi puskuria ja miten varallisuutta voi kartuttaa, pohtii LähiTapiolan yrittäjien elämänturvan asiantuntija Tuomo Mikolanniemi.

YEL-vakuutuksen voi päättää tai pitää voimassa

Aivan aluksi yrittäjän olisi hyvä päättää, aikooko hän työskennellä perhevapaansa aikana. Oman YEL-eläkevakuutuksen voi irtisanoa vanhempainvapaalle jäädessään, jos yritystoiminnan laittaa hyllylle poissaolon ajaksi. Mikäli yrittäjällä on myös vapaaehtoinen yrittäjän tapaturmavakuutus, päättyy myös sen voimassaoloaika YEL-vakuutuksen päättyessä.

– Jos ei aio tehdä töitä tai tekee niitä vain alle minimitulorajan, voi YEL-vakuutuksen lopettaa vanhempainvapaansa ajaksi. Silloin pitää myös muistaa irtisanoa vapaaehtoinen tapaturmavakuutus. Niiden, jotka jatkavat työskentelyä mutta kenties vähentävät sitä uuden perhetilanteen vuoksi, on hyvä korjata työeläkeyhtiöön ilmoittamansa työtulo, Mikolanniemi neuvoo.

Jos yrittäjä päättää vapaaehtoisen tapaturmavakuutuksen, voi hän halutessaan ottaa vanhempainvapaan ajaksi henkilöasiakkaan tapaturmavakuutuksen, jolla saa lisäturvaa tapaturmien varalle.

– Hyvä puoli on se, että tapaturmavakuutukseen ei edellytetä terveysselvitystä, eli vanhat vammat tai sairaudet eivät rajoita tulevien tapaturmien korvattavuutta, jos joutuu vaihtelemaan vakuutuksia, Mikolanniemi kertoo.

Tasapuolisuus kaikille – yrittäjää koskevat samat edut kuin muitakin

Työterveyshuollon voi jättää voimaan myös vanhempainvapaansa ajaksi, kunhan sama etu on käytettävissä myös muilla työntekijöillä – mikäli kyseessä on työllistävä yritys. Tämä pätee myös vapaaehtoiseen sairauskuluvakuutukseen.

– Tyypillisesti työnantajan ottama työterveyttä laajentava sairauskuluvakuutus ei ole voimassa perhevapaan aikana, mutta työnantaja voi päättää toisin. Yrittäjä voi siis halutessaan pitää vakuutuksen voimassa myös perhevapaansa ajan. Sairauskuluvakuutus ja muu oman talouden turvaksi otettu vakuutusturva kannattaakin pitää voimassa, jos lompakko sallii, koska niiden päättäminen ja uusiminen edellyttävät tyypillisesti uutta vakuutushakemusta ja terveysselvitystä, Mikolanniemi kertoo.

Ennen vanhempainvapaalle jäämistä on syytä tarkastella myös yrityksen vakuutuksista erityisesti vastuu- ja oikeusturvavakuutuksia. 

–  Ne kannattaa joissakin tilanteissa pitää voimassa myös perhevapaan ajan, koska vanhojen vastuiden tai sopimusten korvattavuuden edellytyksenä saattaa olla vakuutuksien yhtäjaksoinen voimassaolo. Tätä voi selvittää omalta vakuutusyhtiöltä, Mikolanniemi kertoo.

Vakuutusten läpikäynti kannattaa hoitaa kuntoon ennen lapsen syntymää, etteivät tarvittavat muutokset tai lisäykset unohdu vahingossa vauva-arjen alettua.

– Ja totta kai jokainen tuleva vanhempi miettii siinä kohdin myös syntyvän vauvan vakuuttamista ja kyselee ystävienkin kokemuksia, Mikolanniemi miettii.