Vain neljännes suuryrityksistä kokee Suomen maahanmuuttopolitiikan edistävän työvoiman saatavuutta
Uutiset

Vain neljännes suuryrityksistä kokee Suomen maahanmuuttopolitiikan edistävän työvoiman saatavuutta – rekrytoinnit kohdistuvat ensisijaisesti kotimaahan

Selkeä enemmistö suomalaisista suuryrityksistä ei koe nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikan edistävän osaavan työvoiman saatavuutta, selviää OP:n Suuryritystutkimuksesta. Myös maahanmuuttajien integroimisessa nähdään haasteita. Suuryritysten rekrytoinnit tulevat alkavana vuonna kohdistumaan pääasiassa kotimaahan.

Työvoimapula on haastanut yrityksiä viime vuosien aikana. Suomalaisista suuryrityksistä 93 prosenttia kertoo, että yrityksen toimialalla on käynnissä taistelu hyvistä tekijöistä ja erikoisosaajista. Tulokset selviävät tuoreesta OP:n Suuryritystutkimuksesta.

Suuryritykset ovat ladanneet odotuksia työperäiselle maahanmuutolle osaajapulan ratkaisukeinona. OP:n Suuryritystutkimukseen vastanneista johtoryhmätason edustajista yli 60 prosenttia oli kuitenkin sitä mieltä, ettei nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikka edistä osaavan työvoiman saatavuutta.

– Suuryritysten mielestä maahanmuuttopolitiikkamme vaatisi ulkomaisen osaamisen houkuttelun näkökulmasta selkeästi uudelleenarviointia. Vain joka neljäs suuryritys kokee, että nykyisen hallituksen maahanmuuttopolitiikka tukee työvoiman saatavuutta. Luku oli lähes sama myös edellisen hallituksen kohdalla, joskin eri mieltä olevien osuus oli hieman pienempi, sanoo OP Yrityspankin toimitusjohtaja Katja Keitaanniemi.

Lisäksi lähes 80 prosenttia suuryritysten johtajista kokee, ettei Suomi erotu edukseen maahanmuuttajien integroimisessa.

– Mahdollisuus työn tekemiseen on usein onnistuneen integroitumisen edellytys. Osaavien tekijöiden saaminen Suomeen ei vielä riitä, vaan meidän tulisi huolehtia paremmin myös siitä, että työntekijät pääsevät työyhteisöjen tasa-arvoisiksi jäseniksi ja saavat integroitumiseen tarvitsemansa tuen niin työssä kuin sen ulkopuolella, Keitaanniemi sanoo.

– Jos edellisen hallituksen synniksi jää epäonnistunut integraatio, saa nykyinen hallitus kritiikkiä maahantulon ja maahan jäämisen erikoisista rajoituksista. Humaani mutta kurinalainen maahanmuuttopolitiikka tuntuu säilyvän vaikeana aiheena kokoonpanosta riippumatta, sanoo tutkimusta johtava professori Pekka Mattila.

Suuryritysten rekrytoinnit kohdistuvat Suomeen ja EU-alueelle

Lähivuosien osaamistarvetta ratkaistaan yrityksissä sekä oman henkilöstön kehittämisellä että rekrytoimalla uusia osaajia ulkopuolelta. Oman henkilöstön kehittäminen ulkoisiin rekrytointeihin verrattuna nousi hieman verrattuna viime vuoteen.

Suuryrityksistä 76 prosenttia kertoo rekrytointiensa kohdistuvan Suomeen. Muista EU-jäsenmaista aikoi rekrytoida 18 prosenttia yrityksistä, ja EU:n ulkopuolelta vajaa 6 prosenttia vastaajista.

– Paljon pinnalla olevan saatavuusharkinnan keventäminen helpottaisi myös EU-alueen ulkopuolisten osaajien rekrytointia. Liian raskas lupaprosessi ei palvele tällä hetkellä ketään – ei yrityksiä eikä Suomesta työtä hakevia osaajia, Keitaanniemi sanoo.

Tulokset perustuvat OP:n vuosittaiseen Suuryritystutkimukseen, joka mittaa suomalaisten suuryritysten näkemyksiä liiketoiminnan ja talouden kehityksestä. Raportti julkaistaan kokonaisuudessaan 10.1.2024. Tutkimukseen vastasi 176 johtoryhmätason edustajaa yhteensä 141 suomalaisesta suuryrityksestä tai Suomessa toimivasta suuresta tytäryhtiöstä. Vastaajayritysten yhteenlaskettu liikevaihto on viimeisimpien vahvistettujen tilinpäätöstietojen perusteella yli 244 miljardia euroa. Aineisto kerättiin syksyllä 2023. OP Ryhmä toteuttaa Suuryritystutkimuksen kumppaninaan Aalto-yliopiston professorien perustama NIBS-ajatushautomo. Suuryritystutkimusta on toteutettu vuodesta 2012 saakka. Aineisto on kansainvälisenä pitkittäistarkasteluna ainutlaatuinen.