uevaaleissa on kyse jokaisen arkea koskevista asioista, joten on tärkeää, että yrittäjien ääni kuuluu päätöksissä jatkossakin.
Uutiset

Vaikuta – äänestä aluevaaleissa!

* Aluevaalit käydään tulevana sunnuntaina 23.1.2022.
* Aluevaaleissa on kyse jokaisen arkea koskevista asioista.
* On erittäin tärkeää, että yrittäjien ääni kuuluu päätöksissä jatkossakin.

Nyt tammikuussa pidetään Suomen ensimmäiset aluevaalit, joissa valitaan aluevaltuustot hyvinvointialueille.

Tähän asti sosiaalihuollon, terveydenhuollon ja pelastustoiminnan järjestäminen on ollut kuntien vastuulla. Jatkossa niistä vastaavat hyvinvointialueet.

Hyvinvointialueella on itsehallinto, ja ylintä päätösvaltaa alueen asioissa käyttää aluevaltuusto, jonka edustajat valitaan tammikuun vaaleissa. Uudet aluevaltuustot aloittavat työnsä 1.3.2022. Sote-palvelut maksavat vuosittain noin 21 miljardia euroa. Valtuutetut ratkaisevat, miten verovarat käytetään ja miten paljon palveluja yrityksiltä ostetaan

Aluevaaleissa on kyse jokaisen arkea koskevista asioista, joten on tärkeää, että yrittäjien ääni kuuluu päätöksissä jatkossakin.

–Aluevaltuutettujen tehtävä tulee olemaan vaativa, ja yrittäjien talous- sekä ammatillista osaamista ehdottomasti tarvitaan. Meille on tärkeää, että yrittäjien asema ei heikenny uuden rakenteen syntyessä, vaan päinvastoin, korostaa elinkeinoasioiden päällikkö Jutta Wirén Varsinais-Suomen Yrittäjistä.

– Hyvinvointialueen tavoitteiden toteuttamisessa tarvitaan laajaa yhteistyöllä toteutettua monituottajamallia. Yrittäjiä tarvitaan mukaan päättäjiksi huolehtimaan, että uudistus tehdään hyvässä yhteistyössä julkisen sektorin, yritysten ja järjestöjen kanssa.

Aluevaalit käydään sunnuntaina 23.1.2022.

Miksi aluevaalit
ovat yrittäjille tärkeät?

Sote-sektorille käytetään noin 21 miljardia euroa vuosittain.

Alalla työskentelee 400 000 ammattilaista, joista 88 000 yksityisellä sektorilla.

Sote-alan yrityksiä on noin 18 200. Neljä viidestä on enintään neljän hengen yrityksiä. 

Alalle tarvitaan tulevina vuosina yli 200 000 työntekijää lisää.

Hyvinvointialueet ovat merkittäviä ostopalveluiden hankkijoita.

Koronapassia ei tarvita,
maski kyllä

Edellytetäänkö äänestyspaikoilla koronapassia?

-Ei. Äänestysjärjestelyissä otetaan huomioon, ettei kaikilla ole rokotuksia.

Miten hoidetaan eristyksessä ja karanteenissa olevien äänestys?

Käytössä on vastaava ohjeistus kuin kuntavaaleissa, eli vaalipäivänä on valmius ottaa vastaan yksittäisiä äänestäjiä ulkona suojatoimin.

Onko äänestyspaikoilla maskipakko?

Ei ole. Äänestyspaikoilla noudatetaan voimassaolevaa maskisuositusta. THL suosittelee tällä hetkellä maskin käyttöä koko maassa.

Kysymyksiin vastasi neuvotteleva virkamies Heini Huotarinen oikeusministeriöstä.

Suomen Yrittäjien ratkaisut
uusille hyvinvointialueille

 1. Kutsutaan yritykset mukaan suunnittelemaan palveluja. Otetaan käyttöön monituottajamalli, jossa palveluja tuottavat ja tarjoavat julkinen ja yksityinen sektori sekä järjestöt.

  2. Pidetään huolta kestävästä julkisesta taloudesta. Määritellään hyvinvointialueille kustannustehokkaat menoraamit.

  3. Luodaan läpinäkyvä kustannuslaskentamalli, jotta julkisten ja yksityisten tuottajien palveluja voidaan verrata samoilla kriteereillä.

  4. Otetaan pienet sote-yritykset mukaan tarjoamaan suomalaisille terveyttä ja palveluja. Järjestetään kilpailutuksia, joissa myös mikro- ja pk-yritykset voivat menestyä.

  5. Lisätään yritysten tuottamia palveluja. Otetaan palvelusetelit ja ostopalvelut laajasti käyttöön. Annetaan ihmisten valita paras palveluntuottaja.

  6. Luodaan edellytykset reilulle kilpailulle. Huolehditaan siitä, että palvelusetelin arvo on kohtuullinen palveluntuottajalle ja asiakkaalle.

  7. Ollaan yhdessä luovia ja idearikkaita. Monituottajamalli lisää kilpailua ja kannustaa innovoimaan.