Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 900 henkilöllä viime vuoden syyskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 56 900. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 109 300 työpaikkaa, mikä on 62 200 vähemmän kuin vuosi sitten.
Uutiset

Työttömiä työnhakijoita syyskuussa 249 800

Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 16 900 henkilöllä viime vuoden syyskuusta. Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin 56 900. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 109 300 työpaikkaa, mikä on 62 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työttömiä työnhakijoita oli syyskuun lopussa yhteensä 249 800. Se on 16 900 enemmän kuin vuotta aikaisemmin ja 300 enemmän kuin edellisessä kuussa. Tiedot ilmenevät työ- ja elinkeinoministeriön Työllisyyskatsauksesta.

Työttömien työnhakijoiden lukumäärä sisältää työ- ja elinkeinotoimistojen ja kuntakokeilujen asiakkaat sekä kokoaikaisesti lomautetut. Työttömistä työnhakijoista oli kuntakokeilujen asiakkaina 143 000 henkilöä, mikä on 11 300 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa.

Koko maassa oli lomautettuna syyskuun lopussa 24 400 henkilöä, mikä on 9 800 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kokoaikaisesti lomautettuja oli yhteensä 17 700 henkilöä, mikä on 8 300 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Elokuusta kokoaikaisesti lomautettujen määrä nousi 3 000:lla.

Pitkäaikaistyöttömiä oli 89 900

Pitkäaikaistyöttömiä eli yhtäjaksoisesti vähintään vuoden työttömänä työnhakijana olleita oli 89 900, mikä on saman verran kuin vuotta aikaisemmin. Yli 50-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 91 300 eli 2 400 enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Nuoria, alle 25-vuotiaita työttömiä työnhakijoita oli 1 900 enemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa eli yhteensä 26 000. Nuorten työttömyyksistä 59,3 prosenttia päättyi tammi-syyskuussa ennen kolmen kuukauden työttömyyttä, mikä on 2,0 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuotta aikaisemmin.

Uusien avoimien työpaikkojen määrä väheni

Uusia avoimia työpaikkoja ilmoitettiin syyskuun aikana 56 900 eli 32 500 vähemmän kuin edellisen vuoden syyskuussa. Kaikkiaan syyskuussa oli avoinna 109 300 työpaikkaa, mikä on 62 200 vähemmän kuin vuosi sitten.

Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli syyskuun lopussa 112 700 henkilöä, mikä on 200 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Näitä palveluita ovat esimerkiksi palkkatuki, työvoimakoulutus, kuntouttava työtoiminta ja omaehtoinen opiskelu.

Tilastokeskus: Työttömyysasteen trendi 7,3 prosenttia

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli syyskuussa 15 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työllisyysasteen trendi oli 74,1 prosenttia, mikä on 0,1 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuoden syyskuussa. Työvoimatutkimuksen mukaan työttömiä oli 198 000, mikä oli 9 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömyysasteen trendi oli 7,3 prosenttia eli 0,3 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Työnvälitystilaston ja työvoimatutkimuksen keskeiset erot

Tiedot perustuvat työ- ja elinkeinoministeriön Työnvälitystilastoon sekä Tilastokeskuksen työvoimatutkimukseen. TEM:n Työnvälitystilaston lähteenä on TE-toimistojen ja kuntakokeilujen asiakasrekisteri, kun taas Tilastokeskuksen työvoimatutkimus on otostutkimus.

TEM:n Työnvälitystilastossa työttömyyden määritelmänä on, ettei henkilöllä ole työsuhdetta eikä hän työllisty yritystoiminnassa. Lisäksi Työnvälitystilastossa kokoaikaisesti lomautetut luetaan työttömiin, mutta päätoimisia opiskelijoita ei. Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen työttömyyden määritelmä on tiukempi: se edellyttää työttömiltä aktiivista työnhakua edeltävien 4 viikon aikana ja valmiutta ottaa työtä vastaan seuraavien 2 viikon aikana. Kansainvälisesti vertailukelpoisena Tilastokeskuksen työvoimatutkimus tuottaa viralliset työttömyysluvut.