Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee arvioida sähkökatkon työturvallisuusriskit etukäteen.
Uutiset

Työpaikan sähkökatkon aiheuttamat turvallisuusriskit arvioitava hyvissä ajoin

Mahdollisen sähköpulan sattuessa työpaikalta saatetaan katkaista sähköt. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että työnantajan tulee arvioida sähkökatkon työturvallisuusriskit etukäteen. Arvion perusteella tehtävien toimenpiteiden tulee olla riittävän kattavia ja järjestelmällisiä.

”Sähkökatkon vaikutuksia työhön on syytä arvioida riittävän laajasti. Muun muassa työpaikan olosuhteisiin, työtehtäviin ja työpisteisiin sekä pelastautumiseen ja ensiapuun liittyvät seikat on huomioitava”, painottaa tarkastaja Pia Anttonen.

Ilmeisin arvioitava asia on valaistus ja sen riittävyys, mutta myös ilmanvaihdon toimimattomuus ja muut rakennuksiin liittyvät asiat tulee huomioida. Oleellinen asia on myös ovien, porttien ja hissien toiminta.

Tuotannon alasajo hallitusti

Monissa töissä sähköstä riippuvaiset koneet ja työvälineet ovat oleellinen osa tuotantoa ja sähkökatko estää työn jatkamisen. “Näissä tilanteissa tuotannon alasajon pitää olla hallittua. On varmistettava, että sähköjen palautumisesta ei aiheudu vaaratilanteita. Jos työtehtävä itsessään ei edellytä työvälineen käyttöä, mutta työväline on käytössä turvallisuuden varmistamiseksi, tulee arvioida, onko työn jatkaminen mahdollista”, Pia Anttonen sanoo.

Erityisen tärkeätä on arvioida poikkeustilanteen aikana mahdollisesti sattuvat hätätilanteet. Ensiapu- ja pelastushenkilöt tulee nimetä, välineiden riittävyys ja kunto on varmistettava ja henkilöstölle on annettava riittävät ohjeet. On myös syytä arvioida, onko ohjeet annettava kirjallisessa muodossa. Myös yhteisellä työpaikalla toimivien yhteistoiminta ja keskinäinen tiedonvälitys on varmistettava.

Hätäpoistumisreittien valaistus ja ohjaus sekä esteettömyys ovat perusvaatimuksia, mutta monilla työpaikolla on syytä varmistaa, että nämäkin asiat ovat kunnossa.

Työnantaja johtaa työpaikan turvallisuutta

Työnantaja johtaa työpaikan työturvallisuustoimintaa. Työvälineenä on työturvallisuuslain edellyttämä vaarojen selvittäminen ja arviointi. Selvityksen tulee sisältää työpaikan jokapäiväisten toimintojen lisäksi myös hätä- ja poikkeustilanteiden arvioinnin.

”Vaarojen selvittämisen ja arvioinnin perusteella on valmistauduttava ja varauduttava ennakoitavissa oleviin poikkeusolosuhteisiin. Töiden jatkaminen sähkökatkon aikana on mahdollista, jos olosuhteet sen sallivat. Esimerkiksi huolto-, puhdistus- ja vastaavia töitä voi olla mahdollista tehdä, vaikka varsinainen työ keskeytyy”, kertoo tarkastaja Pia Anttonen.