Lähes 60 prosenttia työelämässä olevista ilmoittaa olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi.
Uutiset

Työelämägallup: Irtisanominen olisi ollut työyhteisön etu

Lähes 60 prosenttia työelämässä olevista ilmoittaa olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi. ”Monella työpaikalla on karuja kokemuksia siitä, että joku aiheuttaa työyhteisölle ja työnantajalle vahinkoa, mutta henkilöä ei ole voitu irtisanoa. Siksi on tärkeää uudistaa henkilöperusteista irtisanomista koskevaa sääntelyä”, johtaja Janne Makkula sanoo Suomen Yrittäjistä.

Lähes 60 prosenttia työelämässä olevista ilmoittaa olleensa tilanteessa, jossa työyhteisön edun mukaista olisi ollut jonkun työntekijän irtisanominen hänen toimintansa vuoksi. Vastaajat ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, lomautettuja ja työttömiä.

Vastaajista 33 prosenttia ilmoittaa, ettei ole ollut tällaisessa tilanteessa ja 8 prosenttia ei osaa sanoa.

Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia. 1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, lomautettuja ja työttömiä.

Hallitusohjelman kirjauksen mukaan irtisanomiseen riittäisi jatkossa asiallinen syy, kun nykyisin syyn on oltava asiallinen ja painava.

”Suomessa henkilöperusteinen irtisanomissuoja on vahva. Esimerkiksi Saksassa pienissä yrityksissä henkilöperusteiseen irtisanomiseen riittää, että syy ei ole syrjivä. Myös Tanskassa irtisanominen on erittäin helppoa”, Makkula Suomen Yrittäjistä sanoo.

”Korkea irtisanomiskynnys on johtanut siihen, että pienet työnantajat eivät uskalla työllistää. Tähän tulee nyt odotettu muutos, jos hallituksen suunnitelma etenee”, Makkula sanoo.

Kyselyn tekoaika 13. – 25.9.2023. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1054) osalta on +- 3,1 %-yksikköä. Tutustu tuloksiin tästä.