Puolet työelämässä olevista kertoo todistaneensa tilannetta, jossa joku on ollut sairauslomalla, vaikka siihen ei olisi ollut aihetta.
Uutiset

Työelämägallup: Puolet todistanut aiheettomia saikkupäiviä

Puolet työelämässä olevista kertoo todistaneensa tilannetta, jossa joku on ollut sairauslomalla, vaikka siihen ei olisi ollut aihetta. Yli kolmannes arvioi, ettei ole koskaan ollut tällaisessa tilanteessa. ”Aiheettomat sairauspoissaolot kuormittavat koko työyhteisöä. Ne ovat väärin paitsi työnantajaa myös työkavereita kohtaan”, johtaja Janne Makkula sanoo Suomen Yrittäjistä.

Puolet työelämässä olevista kertoo todistaneensa tilannetta, jossa joku on ollut sairauslomalla, vaikka siihen ei olisi ollut aihetta. Vastaajat ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, lomautettuja ja työttömiä.

Yli kolmannes (37 %) työelämässä olevista arvioi, ettei ole koskaan kokenut muiden aiheetonta sairauspoissaoloa. Vastaajista 13 prosenttia ei osaa sanoa. Aineisto edustaa työelämässä mukana olevia suomalaisia.

Erityisesti perusteettomia poissaoloja ovat seuranneet vierestä hyvinvointialueella työskentelevät.

”Hallituksen tavoitteena ei ole lisätä sairaana työskentelyä, vaan vähentää työnantajan kustannuksia ja tilanteita, joissa sairauslomaa käytetään väärin. Hallituksen esittämä muutos ei ole radikaali, mutta tarpeellinen”, Makkula sanoo.

Hallitusohjelmaan on merkitty kirjaus, jonka mukaan sairauspoissaolon ensimmäisestä päivästä ei tarvitse maksaa palkkaa.

”Ensimmäinen sairauspäivä on eräiden työehtosopimusten mukaan palkaton jo nyt. Lisäksi karenssipäivää ei olisi, kun sairaus kestää yli viisi päivää tai poissaolo johtuu työtapaturmasta tai ammattitaudista”, Makkula sanoo.

11 % on oman arvionsa mukaan ollut työuransa aikana sairauslomalla, vaikka siihen ei olisi ollut aihetta. 87 % kieltää tehneensä näin.

1 054 vastannutta ovat työelämässä toimivia työntekijöitä, toimihenkilöitä, johtavassa asemassa olevia, yrittäjiä, lomautettuja ja työttömiä. Kyselyn tekoaika 13. – 25.9.2023. Tulosten luottamusväli kokonaistuloksen (n=1054) osalta on +- 3,1 %-yksikköä.

Tutustu tuloksiin tästä