Duodecim
Alkuvuodesta 2020 lähtien koronapandemia on vienyt suuren osan Oksin työajasta. Hän on lähestynyt pandemiaa monesta suunnasta ja on sekä ohjannut siihen liittyvää tutkimusta että osallistunut kansainvälisiin yhteistutkimuksiin ja toiminut Covid-19-pandemian aikana asiantuntijana myös koko Varsinais-Suomen alueella sekä STM:n asiantuntijaryhmissä.
Uutiset

TYKS:n sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkärille, professori Jarmo Oksille Duodecim-seuran tunnustuspalkinto

Jarmo Oksi, sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Turun yliopiston infektiosairauksien professori sai Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon. Palkinto myönnettiin Turun Lääketiedepäivillä.

Tunnustuspalkinnon saanut Jarmo Oksi toimii Tyksin infektiovastuualueen ylilääkärinä ja on tehnyt merkittävän uran kliinikkona, tutkijana ja kouluttajana. Oksi on tutkinut muun muassa Lymen borrelioosia ja hänet onkin vuosien saatossa opittu tuntemaan kansakunnan punkkilääkärinä.  Hän on osallistunut myös EU-konsortiossa borrelioosiriskin arviointityöhön. Oksille myönnetyn palkinnon suuruus on 3 500 euroa ja sen myöntää vuosittain Turunmaan Duodecim-seura.

Oksi valittiin infektiosairauksien professoriksi Turun yliopistoon 2010 ja infektiosairauksien ylilääkäriksi 2012. Hän on ollut luotsaamassa ja kehittämässä Tyksin infektiosairauksien osastoa sekä poliklinikkatoimintaa. Hän oli mukana suunnittelemassa Yksi sairaala -hanketta, jossa infektiosairauksien poliklinikkatoimintaa jalkautettiin osaksi lähisairaaloita. Hän on myös Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtoritoimikunnan jäsen ja toiminut Suomen Infektiolääkärit ry:n puheenjohtajana 2019–2022 ja ollut suunnittelemassa niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin jatkokoulutuskokouksia.

Esimerkillä johtamista ja monipuolista Covid-19-asiantuntijatyötä

Oksia kuvaillaan kärsivälliseksi ja avarakatseiseksi niin työkavereita kuin työssä eteen tulevia kiperiä kysymyksiäkin kohtaan.

– Hän johtaa osaston työskentelyä omalla esimerkillään osallistuen päivittäiseen työskentelyyn, venyy tarvittaessa useaankin rooliin ja on siitä huolimatta helposti lähestyttävissä usein hyvinkin monimuotoisten potilasongelmien selvittelyssä, palkinnon perusteluissa todetaan.

Alkuvuodesta 2020 lähtien koronapandemia on vienyt suuren osan Oksin työajasta. Hän on lähestynyt pandemiaa monesta suunnasta ja on sekä ohjannut siihen liittyvää tutkimusta että osallistunut kansainvälisiin yhteistutkimuksiin. Hän on toiminut Covid-19-pandemian aikana asiantuntijana myös koko Varsinais-Suomen alueella sekä STM:n asiantuntijaryhmissä.

– Tämän lisäksi hän on jaksanut pitää taistelumielialaa yllä medisiinisellä toimialueella laatimalla viikoittaisia tilannekatsauksia, joissa on monipuolisesti läpikäyty senhetkistä tutkimustietoa, ohjeistuksia ja luotu katsetta myös tulevaan. Näin kaikki ovat pysyneet tilanteen tasalla, palkinnon perusteluissa kerrotaan.

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim on Suomen suurin tieteellinen yhdistys, jonka kaksitoista lääketieteen opiskelijaa perusti vuonna 1881. Kehitämme lääkärin ammattitaitoa ja käytännön työtä täydennyskoulutuksen, julkaisujen ja tutkimusapurahojen avulla. Omistamme Kustannus Oy Duodecimin, jonka tuotteisiin kuuluvat muun muassa Terveysportti, Oppiportti, Terveyskirjasto ja kirjat.