Mediaanipalkka
Yrittäjien ja maatalousyrittäjien mediaanipalkka oli syyskuussa 3500 euroa. Miesten mediaani tässä ryhmässä oli 3520 euroa ja naisten 3020 euroa.
Uutiset

Tilastokeskus: palkka- ja palkkiomediaani syyskuussa 2022 oli 3036 euroa

Tilastokeskuksen kokeellisen Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilaston mukaan syyskuussa 2022 palkka- ja palkkiotulojen mediaani oli 3 036 euroa. Alin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 2 149 euroa tai vähemmän. Ylin neljännes palkka- ja palkkiotuloja saaneista sai 4 216 euroa tai enemmän.

Mediaani tarkoittaa järjestetyn ryhmän keskimmäistä havaintoa (suuruusjärjestyksen keskimmäinen palkka). Puolet tarkastelun kohteena olevasta ryhmästä ansaitsee mediaania enemmän ja puolet mediaania vähemmän.

Palkkamediaani syyskuu 2022

Palkka- ja palkkiotulojen mediaani on suurimmillaan kesä- ja heinäkuun aikana. Tämä johtuu pääosin siitä, että lomarahat maksetaan tyypillisesti näinä kuukausina.

Palkkatulonsaajien palkkojen ja palkkioiden mediaani oli 3 066 euroa syyskuussa 2022, mikä oli 3,7 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Samana aikana palkkatulonsaajien määrä nousi 3,6 %.

Miesten mediaanitulo nousi 6,1 % 3 469 euroon ja naisten nousi 2,5 % 2 785 euroon syyskuussa 2022 vuoden takaiseen verrattuna. Samana aikana miespalkkatulonsaajien määrä kasvoi 3,4 % ja naispalkkatulonsaajien määrä nousi 3,8 %.

Tulorekisterin palkat ja palkkiot -tilastossa oli syyskuussa noin 2 486 000 tulonsaajaa, jotka saivat palkka- tai palkkiotuloja. Näistä palkkatulonsaajia oli 2 336 000, palkkiotulonsaajia 61 000 sekä yrittäjiä tai maatalousyrittäjiä 88 400.

Palkkiotulonsaajaksi on luokiteltu tulonsaajat, jotka ovat saaneet pelkästään palkkiotuloja ja yrittäjiksi tai maatalousyrittäjiksi tulonsaajat, joiden palkka- ja palkkiotuloista yli puolet ovat YEL:in tai MYEL:in alaisia. Yrittäjien ja maatalousyrittäjien mediaanipalkka oli syyskuussa 3500 euroa. Miesten mediaani tässä ryhmässä oli 3520 euroa ja naisten 3020 euroa.

Miesten palkkamediaanit yrittäjillä olivat valituissa ikäryhmissä seuraavat: 25-29-vuotiaat 3020 euroa, 35-39-vuotiaat 3910 euroa, 45-49-vuotiaat 4000 euroa, 55-59-vuotiaat 3520 euroa ja 65-69-vuotiaat 2000 euroa.

Naisyrittäjien palkkamediaanit valituissa ikäryhmissä olivat seuraavat: 25-29-vuotiaat 2500 euroa, 35-39-vuotiaat 3020 euroa, 45-49-vuotiaat 3500 euroa, 55-59-vuotiaat 3200 euroa ja 65-69-vuotiaat 1810 euroa.