Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan jopa lähes kolmasosa työntekijöistä on tyytymättömiä toimistonsa lämpöoloihin ja melutasoon.
Uutiset

Tutkimus: Toimistomelu heikentää työtilan sopivuutta työhön – maailmanlaajuisesti lähes kolmasosa työntekijöistä on tyytymättömiä melutasoon

Turun ammattikorkeakoulun tutkimuksen mukaan jopa lähes kolmasosa työntekijöistä on tyytymättömiä toimistonsa lämpöoloihin ja melutasoon. Kuitenkin näistä vain tyytymättömyys melutasoon liittyi siihen, kuinka sopivaksi työtila koettiin työtehtävien tekemiseen. Melutaso häiritsi erityisesti keskittymistä tai luottamuksellisuutta vaativia työtehtäviä.  

Työympäristötutkimuksen aineisto koostuu yhteensä yli 82 000 toimistotyöntekijän arviosta liittyen heidän työtilaansa ja sen sopivuudesta omiin työtehtäviin. Vastaajia oli 67 eri maasta ja viidestä eri maanosasta.  

– Tutkimus antaa kattavan maailmanlaajuisen katsauksen toimistoympäristöihin juuri ennen Covid-pandemian puhkeamista. Ainutlaatuista on, että se on kerätty hieman yli vuoden aikana pääasiassa vuonna 2019. Muut isot toimistoympäristöaineistot on kerätty monien vuosien ajalta, jolloin myös toimistot ovat tutkimuksen aikana muuttuneet melkoisesti, kertoo ympäristöpsykologian tutkija Jenni Radun.      

Tutkimuksessa tarkasteltiin, kuinka hyvin toimistotyöntekijät kokivat työtilansa sopivan erilaisiin työtehtäviin sekä kuinka tyytyväisiä he olivat toimistonsa sisäympäristötekijöihin. Tarkasteltuja sisäympäristötekijöitä olivat lämpöolot, melu, ilmanlaatu, luonnonvalo ja toimistovalaistus.  

Omat toimistohuoneet arvioitiin parhaiksi kaikkiin työtehtäviin. Kaiken tyyppiset toimistot voivat kuitenkin sopia työtehtäviin, jos sisäympäristötekijät ovat kunnossa.  Parhaiten työtilan sopivuutta työtehtäviin selitti tyytyväisyys melutasoon. Keskittymistä vaativassa työssä se selitti 17 % työympäristön sopivuudesta tehtävään.  

– Eri toimistotyyppeihin liittyy erilaisia melunhallinnan haasteita. Haasteet avotoimistossa ovat erilaiset kuin huonetoimistossa. Kuitenkin molemmat voivat olla hyviä työskentelytiloja, jos sisäympäristötekijät ovat kohdallaan, toteaa akustiikan tutkija Valtteri Hongisto.  

Tutkimuksen johtopäätös on, että tyytyväisyys sisäympäristötekijöihin on olennainen toimiston työtehtäviin sopivuuden kannalta. Huomiota pitää kiinnittää melun torjuntaan erityisesti toimistoissa, joissa tehdään keskittymiseen tai luottamuksellisuuteen liittyvää työtä.  

Tutkimusaineisto saatiin Leesman Oy:ltä, joka on kansainvälinen ihmisten kokemusta työympäristöissä mittaava yritys. ​Tutkimus on osa Turun ammattikorkeakoulun MOTTI – Sisäympäristö ja hyvinvointi toimistoissa -hanketta, joka päättyy kesäkuussa 2024.