Toteutunut liiketoimintakauppa hyödyttää merkittävästi molempien yritysten asiakkaita esimerkiksi turvallisuusalan koulutusten ja palveluiden kokonaistarjonnan kasvaessa. Kuvassa vasemmalta: Jari Kortelainen, (johtaja, yrityskaupat Presto) Juhani Keilamaa (toimitusjohtaja, DGM) sekä Tero Roivainen (maajohtaja, Presto)
Uutiset

Yrityskauppa laajentaa Preston palvelutarjontaa vaarallisten aineiden kuljetuksiin ja käsittelyyn

Presto on ostanut vaarallisten aineiden kuljetusten, varastoinnin ja kemikaaliturvallisuuden erikoisosaajan, DGM:n liiketoiminnan Suomessa. Ostetussa yrityksessä työskentelee kuusi asiantuntijaa ja liikevaihto on vakiintunut noin 1,8 miljoonaan euroon. Uusi toimiala täydentää luontevasti Preston turvallisuuspalveluiden kokonaistarjoamaa.

DGM (Dangerous Goods Management Finland Oy) on perustettu vuonna 2000 ja sillä on vahva teorian sekä käytännön osaaminen vaarallisten aineiden käsittelyyn ja kemikaaliturvallisuuteen liittyvissä asioissa. Yritys on saanut tunnustusta kyvystään tulkita ja soveltaa usein vaikeaselkoisiakin määräyksiä oikealla tavalla. Yrityksellä on vahva ammattitaito tehdä toiminnasta eri osapuolten ja ympäristön kannalta mahdollisimman vähäriskistä. Tästä syystä yritykseltä kysytään ratkaisuja haastaviin tilanteisiin, joihin muualta ei ole löytynyt osaamista.

DGM:llä on toimitilat Vantaan Koivuhaassa lentoaseman läheisyydessä. Toimialue on laaja ja vaarallisia aineita työssään tarvitsevia asiakkaita palvellaan ympäri valtakuntaa. Maa-, meri ja ilmakuljetusten rinnalla yrityksen asiantuntemusta tarvitaan säännöllisesti erilaisissa kemikaalien käsittelyn turvallisuutta koskevissa ongelmissa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteiden laatimista ja käännöksiä. Lisäksi yritykseltä tilataan varastointiin ja käyttöön liittyvien luparajojen ja vaatimusten selvittelyä.

Turvallisuuskoulutukset ovat tärkeä osa liiketoimintaa, sillä koulutuspalveluiden kysyntä on ollut jo pitkään vahvassa kasvussa. Yritys on perehdyttänyt aihepiiriin lukuisia alan toimijoita järjestämällä koulutuksia, mm. kemikaalien ja nestekaasun käytönvalvojille, Suomessa sekä maan rajojen ulkopuolella.

Laki & turvallisuus – yhteisen nimittäjät

Yli 20 vuotta toiminut erikoisosaaja sopii hyvin Presto-perheeseen. DGM:n toiminta pioneeriorganisaationa Suomessa on antanut yritykselle vahvan aseman markkinoilla. Sekä Preston että DGM:n toiminta perustuu lakisääteisyyteen ja turvallisuuden edistämiseen. Yhteiset nimittäjät varmistavat, että yritys istuu hyvin Preston strategiaan ja visioon: ”Saving lives, together”. 

Liiketoimintakaupasta on molemmille hyötyä. DGM on hyvin hoidettu kannattava yritys, jonka palvelut tuovat Prestoon uutta osaamista ja siten myös täydentävät palvelutarjontaa turvallisuussektorilla. Tulevaisuus Preston osana tarjoaa taas ostetulle yritykselle mahdollisuuden palveluvalikoiman laajentamiseen ja yhteisten rajapintojen löytämiseen sellaisilla asiakassegmenteillä, joilla yritys ei ole ollut aiemmin kovin tunnettu. 

Toteutuneessa liiketoimintakaupassa DGM:n liiketoiminta Suomessa on siirtynyt kokonaisuudessaan osaksi Prestoa. Koko henkilökunta jatkaa Prestossa vanhoina työntekijöinä ja liiketoiminta jatkuu Preston nimen alla. Yrityskaupan myötä Preston palvelutarjoama asiakkaille kasvaa merkittävästi. Nyt Presto pystyy tarjoamaan asiakkailleen kattavasti paloturvallisuuspalvelut, ensiapuvalmiuden, entistä laajemmat turvallisuuskoulutukset sekä vaarallisten aineiden käsittelyyn ja kuljetuksiin liittyvät palvelut.