Marama-alan työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä. Kuva: Haaga-Helia.
Uutiset

Tutkimus: Ravintola- ja matkailualan työntekijät ovat tyytyväisiä työhönsä

Vaikka majoitus-, ravintola- ja matkailualaa koskeva keskustelu on viime vuosina ollut tummien sävyjen täyttämää, alan työntekijät viihtyvät työssään. Tyytyväisiä ollaan erityisesti työpaikan ilmapiiriin ja siihen, että työyhteisössä voi olla oma itsensä.

Ravintola- ja matkailualan työntekijät pitävät tärkeinä myös asiakaspalvelutyötä ja asiakkaiden ilahduttamista. Näiden lisäksi alan pitovoimaa vahvistavat monipuoliset tehtävät ja mielekkääksi koettu työ.

Tiedot käyvät ilmi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun tekemästä tutkimuksesta, johon vastasi yli tuhat majoitus-, ravintola- ja matkailualalla työskentelevää. Vastaajien joukossa oli johdon edustajia, esihenkilöitä ja työntekijöitä. Tutkimuksen toteutti Tutkimustoimisto Vastakaiku.

–  Tutkimukseen vastanneista 59 prosenttia sanoo todennäköisesti työskentelevänsä alalla vielä kolmen vuoden kuluttua. Tämä on alan tulevaisuuden kannalta erittäin ilahduttavaa, toteaa Haaga-Helian projektiasiantuntija Riitta Räisänen.

Palkkaus, työajat ja alan yleinen epävarmuus mietityttävät

Majoitus-, ravintola- ja matkailualalla työajat ovat tyypillisesti epäsäännölliset. Kaipuu säännöllisten työaikojen pariin onkin yksi syy hakeutua alalta pois. Toisaalta epäsäännöllisyys tarkoittaa joillekin myös joustavuutta ja parempaa mahdollisuutta yhdistää työ- ja vapaa-aika.

Myös koronavuosien tuoma epävarmuus työpaikan pysyvyydestä ja tyytymättömyys alan palkkatasoon ovat saaneet jotkut harkitsemaan siirtymistä toiselle alalle.

– Haluamme yrityksenä olla mukana edistämässä avointa palkkakeskustelua. Valitettavasti ala koetaan edelleen matalapalkka-alaksi, jolla ei tarvitse korkeaa koulutusta tai osaamista, vaikka ala on merkittävä työllistäjä ja tarjoaa monipuolisia työtehtäviä, toteaa W-Restaurantsin ravintolatoimenjohtaja Jani Pesonen.

Alalla riittää pitovoimaa

Majoitus-, ravintola- ja matkailualan näkymät ovat tutkimuksen valossa varsin valoisat. Työntekijät ovat tyytyväisiä, eivätkä viime vuosien koettelemukset ole saaneet suurta irtisanoutumisaaltoa liikkeelle.

– Näyttää siltä, että alan pitovoima on odotettua paremmassa kunnossa, mikä antaa hyvän perustan vetovoiman lisäämiselle. Tutkimuksessa alan vaikuttajat toivat esille, että alalla tarvitaan uudenlaisia yhteistyömuotoja ja konkreettisia toimia, jotta alan hyviä puolia saadaan tuotua paremmin esille ja lisättyä alan houkuttavuutta potentiaalisten työntekijöiden suuntaan, sanoo Vastakaiun strateginen tutkimuskonsultti Panu Erola.