Hanna Makkula
Nimitykset

Hanna Makkula Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojelun vastuualueen johtajaksi

YTM, FM Hanna Makkula on aloittanut kesäkuun alussa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualueen johtajana. Hänen virkapaikkansa on Tampere.

Hanna Makkulan työura on monipuolinen. Hän on työskennellyt niin järjestöissä kuin kunta- ja valtiosektorilla. Ennen aluehallintovirastoon siirtymistään hän toimi Etelä-Savon TE-toimiston johtajana ja sitä ennen useissa eri tehtävissä Etelä-Savon maakuntaliitossa. Makkula näkee toimintansa erilaisissa työtehtävissä ja erilaisissa organisaatiossa antavan syvyyttä hänen työlleen Länsi- ja Sisä-Suomen työsuojeluviranomaisen johdossa.

”Työhyvinvointi on kilpailutekijä”

Työuran punaisena lankana on Hanna Makkulan mukaan ollut työskentely eri tavoin suomalaisen työelämän ja työpaikkojen parissa. Kiinnostus suomalaista työelämää kohtaan toi hänet myös työsuojeluviranmaisen johtotehtävään. ”Työsuojelulla on keskeinen rooli suomalaisen työelämän parantamisessa”, hän arvioi. ”Työhyvinvointi on myös kilpailutekijä, ja siinä meidän pitää olla maailman huippua”, Makkula sanoo. Uuden tehtävänsä Hanna Makkula näkee vahvasti arjessa kiinni olevana työn ja työhyvinvoinnin edistämisenä sekä oman vastuualueen, yleisemmin työsuojeluhallinnon ja koko suomalaisen yhteiskunnan tasolla.