Paksut polvet
Raskaus muuttaa naisen kehoa oleellisesti. Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa havaittiin selvä yhteys raskauksien määrän ja polvinivelten koon välillä. Suuremmista polvinivelistä on myös hyötyä.
Uutiset

Tutkimus: monta lasta synnyttäneillä suurimmat polvet, ja niistä on hyötyä

Oulun yliopiston ja Oulun yliopistollisen sairaalan tutkijat ovat selvittäneet raskauksien ja synnytysten yhteyttä naisten polvinivelten kokoon ja terveyteen keski-iässä.

Vastikään Scientific Reports -tiedelehdessä julkaistu tutkimus paljasti selkeän yhteyden polvinivelten koon sekä raskauksien ja synnytysten lukumäärän välillä. Havaittu yhteys oli riippumaton naisten pituudesta, painosta, liikunnallisesta aktiivisuudesta, tupakoinnista tai sosioekonomisesta asemasta.

– Raskauden, imetyksen ja yleensäkin äitiyden aiheuttama biomekaaninen kuormitus näyttäisi kasvattavan polvinivelen kokoa, tutkija Juho-Antti Junno kertoo. Tutkijaryhmä on jo aiemmin osoittanut yhteyden liikunnan ja suuremman polven nivelpinnan koon kanssa.

Raskaudella ja imetyksellä tiedetään olevan huomattavia vaikutuksia äidin hormonitoimintaan ja esimerkiksi kalsiumaineenvaihduntaan. Raskauden yhteyttä luustoterveyteen onkin tutkittu varsin paljon, mutta aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet selvittämään lähinnä luuntiheyden lyhytaikaisia muutoksia raskauden ja imetyksen aikana. Nyt julkaistu tutkimus osoitti, että raskaudella voi olla luustomorfologiaan pitkäaikaisia vaikutuksia.

Luuston nivelpintojen suurempi koko voi tutkijoiden mukaan toimia suojamekanismina erilaisia niveliin liittyviä sairauksia ja vammamuutoksia kohtaan

– Samalla tutkimusaineistolla tekemämme, vielä julkaisemattomat analyysit tukevat käsitystä, että suhteellisesti suuremmat polvet ovat myös terveempiä. Näyttää siis siltä, että äitiydestä voi pitkällä tähtäimellä olla hyötyä luustoterveydelle, Junno toteaa.

Tutkimus perustui Pohjois-Suomen syntymäkohorttiin 1966 ja sen 46-vuotisseurannan tuloksiin. Tutkimusaineiston erityispiirteenä voidaan pitää monisynnyttäjien suurta osuutta. Lopullinen tutkimusjoukko sisälsi 815 naista, joista 47 oli synnyttänyt vähintään viisi kertaa.

Tutkimusartikkeli: Junno, JA., Keisu, A., Niinimäki, M. et al. Gravidity, parity and knee breadth at midlife: a population-based cohort study. Sci Rep12, 12415 (2022). https://doi.org/10.1038/s41598-022-16231-1