Topinojan kaatopaikka-alueelle ei enää loppusijoiteta jätteitä, vaan kaikki LSJH:n kaatopaikkatoiminta on keskitetty Salon Korvenmäkeen. Kuva: LSJH
Uutiset

Joko Turun Topinojan kaatopaikan hajuhaitat loppuvat?

Turun Topinojan jätekeskuksessa suljetaan ja maisemoidaan osa vanhasta kaatopaikasta pintarakenteen alle. Pintarakenteen tarkoituksena on jätetäytön peittäminen eristerakenteilla niin, etteivät sadevedet pääse jatkossa jätetäyttöön. Samalla tehostetaan kaatopaikkakaasun talteenottoa. Kaivuutöiden yhteydessä saattaa tulevana syksynä esiintyä hetkellistä hajuhaittaa.

Topinojan jätekeskuksessa aloitetaan tänään pintarakenneurakka, joka sulkee 1,7 hehtaaria käytöstä poistettua kaatopaikkaa vesi- ja kaasutiiviin pintarakenteen alle. Urakoitsijana toimii Fortum Waste Solutions Oy ja urakan odotetaan valmistuvan kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Rakennustöillä ei ole vaikutusta jätekeskuksessa tai lajitteluasemalla asiointiin.

Osana urakkaa vanhalle kaatopaikka-alueelle rakennetaan kaasunkeräyskaivoja sekä asennetaan kaasunkeräysputkisto. Kaasunkeräysjärjestelmän rakentamisesta voi aiheutua hetkellisiä hajuhaittoja lähialueelle tulevana syksynä.

Nyt rakennettava pintarakenne estää sadevesien pääsyn jätetäyttöön ja estää näin jätteen läpi kulkeutuvien suotovesien muodostumista. Samalla likaisten suotovesien käsittelykapasiteetin tarve vähenee. Pintarakenne ja kaasukeräysjärjestelmä hillitsevät haitallisten kaatopaikkakaasujen, kuten metaanin kulkeutumista ilmakehään ja vähentävät hajuhaittoja.

Jätteiden loppusijoitus kaatopaikalle vähenee jatkuvasti

Kaatopaikalle sijoitetaan nykyään vain sellaista jätettä, jota ei voi hyödyntää materiaalina tai energiana, ja jolle ei ole olemassa muuta käsittelymahdollisuutta. Tällaisia materiaaleja ovat esimerkiksi asbesti, pilaantuneet maa-ainekset ja mineraalivilla.

Vuonna 2021 Lounais-Suomen Jätehuollon alueella syntyneestä yhdyskuntajätteestä kierrätettiin materiaalina 44,6 % ja energiana 54,1 %. Loppusijoitukseen, eli kaatopaikan penkkaan päätyi vain 1,3 % kaikesta vastaanotetusta jätteestä.

Topinojan kaatopaikka-alueelle ei enää loppusijoiteta jätteitä, vaan kaikki LSJH:n kaatopaikkatoiminta on keskitetty Salon Korvenmäkeen. Topinojan kaatopaikka-alueesta yli 13 hehtaaria on jo suljettu lopullisesti. Käytöstä poistettujen kaatopaikka-alueiden sulkemisella on suuri merkitys myös ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.