Turun yliopiston rehtori Jukka Kola iloitsee siitä, että nyt MVTT ry:ltä saatu lahjoitus mahdollistaa kestävän vesitalouden ja erityisesti ympäristödiagnostiikan tutkimusta.
Uutiset

Turun yliopiston tekniikan koulutusosastolle 500 000 euron lahjoitus Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä

Turun yliopiston varainhankintakampanja on saanut 500 000 euron lahjoituksen Maa- ja vesitekniikan tuki ry:ltä (MVTT) Lahjoitus on kohdistettu tekniikan koulutusalalle. Turun yliopiston teknillisessä tiedekunnassa tutkitaan muun muassa kestävää vesitaloutta ja erityisesti ympäristödiagnostiikkaa fotosynteesiä hyödyntävien levien käytössä jätevesien puhdistamiseksi. Tavoitteena on kehittää esimerkiksi kiertotalouteen perustuva kestävä jätevesihuolto kasvihuoneille ja muille maatalouden aloille.

Vuonna 1949 perustetun MVTT ry:n tarkoituksena on tukea maa- ja vesiteknillistä tutkimus- ja opetustoimintaa, ja se on merkittävin vesi- ja ympäristötekniikan alan tukija Suomessa. Maa- ja vesitekniikan tuki ry:n toiminnanjohtaja Minna Maasilta kertoo yhdistyksen haluavan olla mukana turvaamassa tulevien sukupolvien luonnonvaroja ja elinolosuhteita vesi- ja ympäristötekniikan kehittämisen kautta. Yhdistys on historiansa aikana tukenut vesitekniikan alaa esimerkiksi maatalouden vesirakentamisessa, vesihuoltotekniikassa, hydrologian ja vesitekniikan digitalisaation osaamisen vahvistamisessa sekä globaaleissa vesikysymyksissä. 

– Uskomme monimutkaistenkin ongelmien ratkaisujen löytyvän nykyisiä toimintatapoja ja uusia tekniikoita kehittämällä. Näemme myös yhteistyön eri alojen välillä voimavarana. Siksi haluamme tukea uusia avauksia etenkin sektori- ja tieteenalarajat ylittävässä tutkimuksessa sekä aloitteita, jotka ovat sovellettavissa laajasti niin Suomessa kuin kansainvälisestikin, sanoo toiminnanjohtaja Maasilta.

Turun yliopiston rehtori Jukka Kola kiittää Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä merkittävästä lahjoituksesta:

– Jaamme yhdistyksen kanssa tavoitteen edistää luonnon monimuotoisuuden säilymistä ja kestävyyttä. Monitieteisen, tiedekuntarajat ylittävän tutkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen avulla luomme edellytyksiä uusien innovaatioiden synnylle, jotka mahdollistavat kestävän tulevaisuuden rakentamista. Voimme käyttää lahjoitusvaroja uusiin strategisiin avauksiin tämän tavoitteen toteutumiseksi, toteaa rehtori Kola.

-Lahjoitus teknilliselle koulutusalalle mahdollistaa uutta tutkimusta ja opetuksen kehittämistä esimerkiksi kestäviin bioteknisiin prosesseihin liittyen, kertoo Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan dekaani Jaakko Järvi

– Kiitämme lämpimästi Maa- ja vesitekniikan tuki ry:tä lahjoituksesta kestävään kehitykseen liittyvän tutkimuksen ja koulutuksen kehittämiseksi.

Kesäkuun 2022 loppuun asti jatkuvalla vastinrahakaudella yliopistolle tehdyt lahjoitukset saavat valtion vastinrahan muodossa lisäkertoimen. Valtion vastinrahan myötä Turun yliopistolle tehdyn lahjoituksen vaikuttavuus lisääntyy entisestään. Lahjoituksen voi kohdistaa yliopistolle yleisesti tai jollekin koulutusaloista. Yliopistolle tehdyt vähintään 850 euron lahjoitukset ovat verovähennyskelpoisia.