Turun yliopiston syöpäbiologian professori Jukka Westermarck on nimitetty Euroopan syöpäjärjestöjen johtokuntaan. Nimitys on merkittävä, sillä nyt suomalaisella syöpätutkimuksella on mahdollisuus vaikuttaa koko eurooppalaiseen syöpätutkimuksen kenttään. Kuvassa Westermarck InFLAMES-ryhmänsä kanssa (@westermacklab)
Nimitykset

Turun yliopiston professori Jukka Westermarck jäseneksi ja vaikuttajaksi Euroopan syöpäjärjestöjen johtokuntaan

Turun yliopiston syöpäbiologian professori, InFLAMES-ryhmänjohtaja Jukka Westermarck on valittu European Association for Cancer Research (EACR) -järjestön johtokunnan jäseneksi. EACR on Euroopan suurin syöpätutkimusta edistävä yhteisö, johon kuuluu yli 10 000 jäsentä maailmanlaajuisesti.

EACR:n missio on syövän tutkimuksen edistäminen yleisen edun hyväksi: perustutkimuksesta ennaltaehkäisyyn ja hoitoon. Järjestö koordinoi yhteistyötä syöpätutkimusyhteisön sisällä esimerkiksi järjestämällä korkealaatuisia tieteellisiä konferensseja.

EACR on myös merkittävä edunvalvontajärjestö, joka aktiivisesti pyrkii tuomaan esiin syöpätutkimuksen yhteiskunnallista merkitystä sekä vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin syöpätutkimuksen edellytysten parantamiseksi. Erityisesti järjestö pyrkii vaikuttamaan nuorten syöpätutkijoiden uramahdollisuuksien parantamiseen sekä poliittisella vaikuttamisella että järjestön omilla suunnatuilla toimenpiteillä. 

EACR:n toimintaa ohjaa 16-henkinen johtokunta, johon valitaan määräajaksi edustajiksi johtavia eurooppalaisia syöpätutkijoita. Tämän vuoden vuosittaisessa kokouksessa Sevillassa 21.6. EACR:n johtokunnan jäseneksi valittiin yksimielisesti Turun yliopiston professori ja Turun biotiedekeskuksen tutkimusjohtaja Jukka Westermarck. 

Professori Westermarck on oman tutkimusalansa johtavia tutkijoita maailmassa, ja hänen työryhmänsä tutkimustulokset ovat avanneet täysin uudenlaista ymmärrystä siihen, miten syöpäsolujen toimintaa säädellään solujen sisältä ja miten tämä vaikuttaa syöpäsolujen hoitovasteisiin.

Professori Westermarck valittiin Suomen tiedeakatemiaan vuonna 2017, ja hän on toiminut tiedeakatemian hallituksen jäsenenä vuodesta 2021. Westermarck on saanut useita kansallisia ja kansainvälisiä tunnustuksia ja on Suomen leijonan ritarikunnan komentaja vuodesta 2020.  

– EACR on merkittävä kansainvälinen tutkimusyhteisö, ja olen erittäin otettu siitä, että saan edustaa sekä suomalaisia että pohjoismaisia syöpätutkijoita järjestön johtokunnassa. Toivonkin, että tutkijat Suomessa näkevät jäsenyyteni johtokunnassa ennen kaikkea mahdollisuutena vaikuttaa eurooppalaiseen syöpätutkimuskenttään ja kehotan sekä tutkijoita että vaikuttajia rohkeasti olemaan yhteydessä minuun asioissa, joita voisin mahdollisesti edistää asioita EACR:n johtokunnan kautta yhteiseksi hyväksi, sanoo Westermarck.